Movehome
Du använder en gammal webbläsare.
Vi rekommenderar att du byter till Google Chrome för att webbplatsen ska fungera bra.
logo
  Bygga hus med Trivselhus

  Vad innebär totalentreprenad?

  Trivselhus totalentreprenad är en totallösning som innebär att vi tar det praktiska och juridiska helhetsansvaret för att bygga ert hus. Nyckelfärdigt hus på riktigt.

  Totalentreprenad = trygghet hela vägen hem

  Totalentreprenad innebär att ni skriver på ett enda kontrakt där Trivselhus som hustillverkare åtar sig det praktiska och juridiska helhetsansvaret för att bygga ert hus. Från att leverera material och utföra entreprenaden till att ta ansvar för samordning och arbetsmiljö. För att vi ska kunna ta ansvar för helheten är det också entreprenörer som anlitats av Trivselhus som utför allt arbete och levererar allt material inom entreprenaden. Vi har även egen byggledning som samordnar byggnationen.

  Ansvaret Trivselhus tar för material och arbete hänger samman med de försäkringar som ingår i husmaterialsatsen för nybyggnation och färdigställande. Trivselhus totalentreprenad kostar något mer än övriga entreprenadformer men frigör er tid och garanterar fast pris, enligt kända förutsättningar, överenskommelser och avtal. Trygghet från start till mål, eller inflyttningsklart på riktigt som vi brukar säga.

  Vid Trivselhus totalentreprenad styr våra egna byggledare och entreprenadsamordnare byggnationen utifrån vårt unika kontrollprogram. Till sin hjälp har de särskilt utvalda underentreprenörer med stor erfarenhet av husbyggnation. Tidsplanering och samordning mellan entreprenörer och leverantörer av olika material är viktiga för att säkra att huset färdigställs i rätt tid och till rätt kvalitet.

  Trivselhus arbetar med avsiktsförklarade underentreprenörer. Det är entreprenörer som vi har godkänt och som därmed ingår i vårt nätverk. De får kontinuerlig information, utbildning och uppdatering vad gäller Trivselhus produkt, inklusive förändringar i de regelverk som berör Trivselhus, exempelvis Boverkets regelverk och regler kring arbetsmiljö.

  Vad är ett nyckelfärdigt hus?

  Den korrekta definitionen av ett nyckelfärdigt hus, är att allt ansvar för husbyggnationen vilar på hustillverkaren och ni får sedan nyckeln i handen och flyttar in när huset är klart. Trivselhus totalentreprenad innebär leverans av ett nyckelfärdigt hus, då ni skriver på ett enda kontrakt där Trivselhus som hustillverkare åtar sig det praktiska och juridiska helhetsansvaret för att bygga ert hus.

  Delad entreprenad

  Delad entreprenad innebär att ni som kund skriver ett köpeavtal med oss som hustillverkare för leverans av husmaterialet. För utförande av entreprenadarbeten skriver ni själva ett kontrakt med vardera entreprenör för grund, bygg, el, VA, målning etc. Trivselhus kan rekommendera er ett urval av entreprenörer som har vana av att bygga vår produkt. Delad entreprenad erbjuder störst flexibilitet om ni vill utföra eget arbete eller har behov av material som inte kan levereras av Trivselhus. Delad entreprenad är ofta ett ekonomiskt fördelaktigt val. Ert eget ansvar och anspråk på er tid är högt, då samordningen av entreprenörernas arbete vilar på er. Ni bör även vara medvetna om ert ansvar för arbetsmiljön på byggplatsen och vara insatta i hur försäkringar för nybyggnation och färdigställande påverkas av eget material och arbete.

  Generalentreprenad

  Generalentreprenad innebär att ni som kund skriver ett köpeavtal med Trivselhus och ett kontrakt med en enda entreprenör, eller generalentreprenör som denne brukar kallas. I köpeavtalet med Trivselhus ingår en husmaterialsats och i kontraktet med generalentreprenören ingår hela entreprenaden. Generalentreprenören ansvarar för samordning av det arbete som övriga entreprenörer utför under byggnationen av ert hus. Ni bör även vara medvetna om ert ansvar för arbetsmiljön på byggplatsen. Trivselhus kan ge er förslag på generalentreprenörer med vana av att bygga vår produkt. Även här finns möjlighet att påverka material och att utföra eget arbete enligt överenskommelse med generalentreprenören, men ni bör själva ta reda på hur det påverkar ert ansvar och försäkringar. Generalentreprenad kostar lite extra jämfört med delad entreprenad men frigör er tid och skapar trygghet genom att ni enbart har två avtalsparter – Trivselhus och generalentreprenören.

  Välj väg

  Valet av entreprenadform reglerar hur ansvaret fördelas mellan parterna som är inblandade i byggnationen. Som kund hos Trivselhus väljer ni själva hur stort eget ansvar ni vill ta, och om Trivselhus enbart ska leverera material eller en helhet. Ett aktivt val av entreprenadform handlar inte enbart om ansvar. Det ger er även möjlighet att påverka kostnadsnivån samt möjliggöra eget arbete om det passar er. Ert val kommer att påverkas av faktorer som er egen kunskapsnivå, avtrycket i er plånbok och inte minst er tid för projektet.

  Oavsett vilken väg ni väljer guidar Trivselhus er genom hela processen. Genom våra säljare stöttar vi och tillhandahåller underlag vid kontakter med myndigheter och entreprenörer. Trivselhus totalentreprenad innebär att vi tar ett helhetsansvar på ett enda kontrakt. Trivselhus materialleverans (generalentreprenad samt delad entreprenad) innebär istället att ansvar fördelas på flera kontrakt.

  Mer om att välja väg
  Kanske är ni också intresserade av

  Låt oss berätta mer om möjligheterna med Trivselhus

  Skriv er fråga och fyll i era kontaktuppgifter så hör vi av oss!

  Välj byggkommun

  Behöver ni hjälp?

  Låt oss guida er