Movehome
Du använder en gammal webbläsare.
Vi rekommenderar att du byter till Google Chrome för att webbplatsen ska fungera bra.
logo

  Bygga hus - från idé till inflyttning

  Ett husbygge innehåller många olika steg. Här kan ni följa hur det går till från idé till inflyttning, när ni väljer Trivselhus totalentreprenad.

  Husbygge med totalentreprenad

  Här kan ni följa hur det går att bygga hus till från idé till inflyttning, när ni väljer Trivselhus totalentreprenad. Väljer ni istället delad entreprenad (materialleverans) samordnar ni själva husbyggnationen och väljer entreprenörer. En säljare kan berätta mer så att ni kan välja den entreprenadform som passar er bäst.

  Möte med säljare

  Tillsammans med vår säljare går ni igenom de idéer ni har om ert nya drömboende! Kanske hittar ni ert drömhus bland våra husmodeller. Eller så ser ni en husmodell ni tycker om, men vill göra en variant som passar era behov och drömmar. Eller så hjälper våra arkitekter till att designa ett hus i helt fri form. Boka möte med en säljare här.

  Tomten

  Era önskemål och just er familjs behov behöver matchas med tomtens förutsättningar, till exempel väderstreck, topografi och planbestämmelser (byggbar mark, bygghöjd, takvinklar etc). Vår säljare följer gärna med ut på er tomt för att ge råd och tips! Har ni inte hittat er tomt ännu? Kanske finns den i vår tomtbank.

  Entreprenadform

  Hur stort eget ansvar vill ni ta för husbyggnationen? Ni bör göra ert val utifrån era förutsättningar, kompetens, kunskap och tid. Trivselhus totalentreprenad är en totallösning som innebär att vi tar det praktiska och juridiska helhetsansvaret för att bygga ert hus. Kontraktet baseras på Konsumenttjänstlagen och Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader (ABS 18) samt Trivselhus leveransdeklaration (LDvT) med Allmänna Villkor. Dessutom ingår en Färdigställandeförsäkring samt en Nybyggnadsförsäkring på det material Trivselhus levererar och de entreprenadarbeten som finns kontrakterade inom totalentreprenaden.

  Markundersökning

  För att få rätt förutsättningar och för att Trivselhus ska kunna ta fullt ansvar inom totalentreprenad för markarbete och grundläggning krävs en geoteknisk undersökning på alla tomter där det inte är synligt berg. Det är ni som beställare som betalar för undersökningen. Utifrån den undersökningen kan Trivselhus sammanställa omfattningen av de arbeten som krävs på just er tomt. I en första kalkyl kan vi lämna en uppskattning på tillkommande kostnader för markarbeten.

  Offert

  Er husritning tillsammans med val av inredning, val av entreprenadform och er tomt med dess förutsättningar utgör underlag för att ta fram en offert för Trivselhus åtagande. Vår säljare hjälper till att ta fram offerten.

  Produktionskostnad

  Produktionskostnadskalkylen är en unik sammanställning över alla kända kostnader som rör er byggnation, varav Trivselhus åtagande är en del. Tillsammans kompletterar vi produktionskostnadskalkylen med övriga kostnader. Kalkylen visar ni för er bank, för att kunna erhålla lånelöfte.

  Ansökan bygglov

  Trivselhus tar fram bygglovsritningar som redovisar planritning, fasader, sektioner samt en situationsplan (tomtkarta/nybyggnadskarta) där ett förslag till placering av huset finns inritat. Ni är fastighetsägare och byggherrar och därför är det ni som söker bygglov. Tiden för handläggning av ett bygglovsärende med kompletta handlingar varierar från kommun till kommun. Vår säljare kan hjälpa er att tolka och fylla i bygglovshandlingarna. Enligt Plan- & Bygglagen är ni som byggherre skyldig att anlita en Kontrollansvarig (KA). Detta gör ni i samband med bygglovsansökan.

  Beslut bygglov

  Det är ni som sökande av bygglov som har kontakten med byggnadsnämnden och får det skriftliga beslutet med godkända ritningar. Ni förmedlar då dessa handlingar till Trivselhus och er kontrollansvarige.

  Anslutningsavgifter

  Ni som byggherre betalar avgift till kommunen för att få ansluta till kommunens nät för vatten och avlopp. Anslutningsavgift för el betalas till det företag som distribuerar tjänsten.

  Slutbeställning

  Under tiden kommunen arbetar med ert ärende, går ni tillsammans med Trivselhus säljare igenom samtliga val av utrustning och utformning av huset samt entreprenad så att ni kan göra en slutlig beställning av ert hus. Ni besöker också vår leverantör av inredning för kök och badrum, där ni får professionell hjälp av en designer. När ni gjort era val skickar ni tillsammans med er säljare hela ärendet vidare till Trivselhus huvudkontor för en slutlig genomgång och orderbekräftelse. Orderbekräftad slutbeställning och eventuellt justerad huvudritning kommer därefter i retur till er så att ni kan göra det slutliga godkännandet.

  Projektering & tillverkning

  När er slutliga order har kommit in påbörjar Trivselhus beställning av fönster, dörrar och allt övrigt material som behövs för att tillverka ert hus i vår fabrik. Vi påbörjar också alla installations- och konstruktionsritningar för just ert hus.

  Planering leverans

  Totalentreprenad innebär att all leveransplanering görs av Trivselhus byggledning, som ansvarar för entreprenaden och färdigställandet av ert hus.

  Startbesked

  Bygget får inte starta förrän byggnadsnämnden i er byggkommun har lämnat startbesked. Det är först då Trivselhus kan ta fram en definitiv tidplan. Ni tillsammans med er kontrollansvarige bokar ett tekniskt samråd med handläggaren på kommunen. Det varierar mellan kommuner vilka underlag kommunen vill ha in innan det tekniska samrådet, er kontrollansvarige kan hjälpa er att reda ut detta. Trivselhus tar sedan fram de handlingar som behövs.

  Markarbete & grundläggning

  För att påbörja arbetet på er tomt krävs en grovutsättning, oftast även en finutsättning och lägeskontroll. Det beställer ni antingen via kommunen eller via en utsättningsfirma. Det första som sker på er tomt är markarbeten för huset och eventuell planering för infart och trädgård. När markarbeten är slutförda gjuts grunden för huset.

  Projektgenomgång

  I samband med att markentreprenören börjar på er tomt kallar vår byggledare till en projektgenomgång där vi tillsammans gör en noggrann genomgång av projektet framåt, ansvarsområden, regelverk mm.

  Stomleverans

  Ert monteringsfärdiga hus lastas på lastbil för leverans till tomten! Vid regn sker lastningen under tak. På byggplatsen växer sedan ert hus fram i snabb takt. Efter ett par dagar står det vädersäkrade huset med väggar och tak på plats. Ni är varmt välkomna när stommontering sker – en dag ni alltid kommer att minnas!

  Byggmöten & byggtid

  Under byggtiden kommer ni att bli kallade till byggmöten, för att bland annat träffa elektriker, plattsättare och målare. Även byggnadsnämnden kallar till möten under byggtiden. Under hela byggprocessen sker en uttorkning av huset. Det är viktigt att uttorkningen får ta den tid som behövs. Ni får en bättre slutprodukt och ett hus som mår bra.

  Kontrollbesiktning

  En till två veckor innan slutbesiktning beställer Trivselhus en kontrollbesiktning för att säkerställa att husbyggnationen är redo för slutbesiktning. Detta är en komplett besiktning med en opartisk besiktningsman.

  Slutbesiktning

  Ert nya hem är färdigbyggt och det är dags för slutbesiktning! Vid slutbesiktningen samlas vi kring just ert hus – en viktig dag för oss alla. Besiktningen beställs av Trivselhus och utförs av en opartisk besiktningsman utsedd av Garbo. Ni får även en unik kod till appen MaintAid där ni hittar drift- och skötselinformation för material och utrustning i ert nya hus.

  Slutsamråd & slutbesked

  Innan ni kan flytta in i ert hus ska ni tillsammans med byggnadsnämnden och er kontrollansvarige ha ett slutsamråd i huset. Till slutsamrådet ska alla funktionskontroller och intyg vara utförda och utfärdade. Därefter utfärdar byggnadsnämnden ett slutbesked, det slutliga godkännandet som ger er möjlighet att flytta in i ert nya hem.

  Inflyttning

  Varmt välkomna hem! Ert livsverk är nu verklighet!

  Alla fördelar med att bygga nytt hus

  Bor ni i ett äldre hus? Upptäck fördelarna med att bygga nytt! Lägre energiförbrukning & många underhållsfria år.

  Se listan här!
  Kanske är ni även intresserade av

  Låt oss berätta mer om möjligheterna med Trivselhus

  Skriv er fråga och fyll i era kontaktuppgifter så hör vi av oss!

  Välj byggkommun

  Behöver ni hjälp?

  Låt oss guida er