Movehome
Du använder en gammal webbläsare.
Vi rekommenderar att du byter till Google Chrome för att webbplatsen ska fungera bra.
logo

  Bygga hus - från idé till inflyttning

  Ett husbygge innehåller många olika steg. Här kan ni följa hur det går till från idé till inflyttning, när ni väljer Trivselhus totalentreprenad.

  Möte med säljare

  Tillsammans med vår säljare går ni igenom de idéer ni har om ert nya drömboende.

  Tomten

  Önskemål och familjens behov behöver matchas till tomtens förutsättningar såsom väderstreck, topografi och planbestämmelser t ex byggbar mark, bygghöjd, takvinklar e t c.

  Ekonomi & förutsättningar

  Ni väljer om ni vill bygga ert hus med totalentreprenad eller med delad entreprenad (materialleverans). Ni bör göra ert val utifrån era förutsättningar, kompetens, kunskap och tid.

  Markundersökning

  För att få rätt förutsättningar och för att Trivselhus ska kunna ta fullt ansvar för markarbete och grundläggning, genomför vi en markundersökning när vi anser att så behövs. Utifrån den undersökningen kan Trivselhus sammanställa omfattningen av de arbeten som krävs på just er tomt. I en första kalkyl kan vi lämna en uppskattning på tillkommande kostnader för markarbeten.

  Offert

  Vår säljare tar fram produktionskostnaden för huset, och en offert som är ett underlag för en totalentreprenad. Trivselhus offert omfattar såväl materialleverans som entreprenader för att färdigställa huset. Er husritning tillsammans med val av inredning, val av entreprenadform och er tomt med dess förutsättningar utgör underlag för att ta fram en offert för Trivselhus åtagande.

  Produktionskostnad

  Produktionskostnadskalkylen är en unik sammanställning över alla kända kostnader som rör er byggnation, varav Trivselhus åtagande är en del. Tillsammans kompletterar vi produktionskostnadskalkylen med övriga kostnader. Kalkylen är ett beslutsunderlag för er och er bank, för att kunna erhålla lånelöfte.

  Äkta totalentreprenad

  Trivselhus totalentreprenad är en totallösning som innebär att vi tar det praktiska och juridiska helhetsansvaret för att bygga ert hus. Nyckelfärdigt hus på riktigt. Kontraktet baseras på Konsumenttjänstlagen och Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader (ABS 18), Trivselhus leveransdeklaration (LDv) med Allmänna Villkor. Dessutom ingår en Färdigställande- och Nybyggnadsförsäkring på det material Trivselhus levererar och de entreprenadarbeten som finns kontrakterade.

  Ritningar bygglov

  Trivselhus tar fram bygglovsritningar som redovisar planritning, fasader, sektioner samt en situationsplan (tomtkarta/nybyggnadskarta) där föreslagen placering av huset finns inritat.

  Kontrollansvarig

  Enligt Plan- & Bygglagen är ni som byggherre skyldig att anlita en Kontrollansvarig (KA). Denne ska utses i samband med bygglovsansökan.

  Anslutningsavgifter

  Avgift till kommunen för att få ansluta till kommunens nät för vatten och avlopp. Anslutningsavgift för el betalas till företag som distribuerar tjänsten.

  Ansökan bygglov

  Ni är fastighetsägare och byggherrar och därmed de som söker bygglov. Tiden för handläggning av ett bygglovsärende med kompletta handlingar varierar från kommun till kommun. Vår säljare kan hjälpa er att tolka och fylla i bygglovshandlingarna.

  Beslut bygglov

  Det är ni som sökande av bygglov som har kontakten med Byggnadsnämnden och får det skriftliga beslutet med godkända ritningar. Ni förmedlar då dessa handlingar till Trivselhus och er kontrollansvarige.

  Slutbeställning

  När kommunen arbetar med ert ärende, går ni tillsammans med Trivselhus säljare igenom alla val av utrustning och utformning av hus och entreprenad för att kunna göra en slutlig beställning av ert hus. Ni besöker också vår köksleverantör där ni får professionell hjälp av en köksdesigner. När ni gjort era val skickar ni tillsammans med er säljare hela ärendet vidare till Trivselhus huvudkontor för en slutlig genomgång och orderbekräftelse. Orderbekräftad slutbeställning och eventuellt justerad huvudritning kommer därefter i retur till er för det slutliga godkännandet. Vid projektgenomgången gör vi en sammanfattning av hela byggnationen.

  Projektering & tillverkning

  När er slutliga order har kommit in påbörjar vi beställning av fönster, dörrar och allt övrigt material som behövs för att tillverka ert hus i fabriken. Vi påbörjar också alla installations- och konstruktionsritningar för just ert hus.

  Planering leverans

  Leveransplaneringen görs av vår byggledning, som ansvarar för entreprenaden och färdigställandet av ert hus.

  Startbesked

  Bygget får inte starta förrän Byggnadsnämnden har lämnat startbesked. Det är först då vi kan ta fram en definitiv tidplan. Därefter beställs tid hos kommunen för utsättning av huset på er tomt.

  Markarbete & grundläggning

  Det första som sker på er tomt är markarbeten för huset och eventuell planering i övrigt för infart, trädgård. När markarbeten är slutförda görs grunden för huset. Alla anbud som tas in för mark- och grundläggning måste baseras på fastställd situationsplan där byggnadshöjd och placering av byggnad är godkänd av Byggnadsnämnden.

  Stomleverans

  Ert monteringsfärdiga hus lastas på lastbil för leverans till tomten! Vid regn sker lastningen sker under tak. På byggplatsen växer sedan ert hus fram i snabb takt. Efter ett par dagar står ett hus med väggar och tak på plats. Ni är varmt välkomna till stommontering av ert hus – en dag som ni alltid kommer att minnas!

  Byggmöten

  Under hela byggprocessen sker en uttorkning av huset. Det är viktigt att uttorkningen får ta den tid som behövs. Ni får en bättre slutprodukt och ett hus som mår bra. Under byggtiden kommer ni att bli kallad till byggmöten. Även Byggnadsnämnden kallar till möten under byggtiden.

  Slutbesiktning

  Ert nya hem är färdigbyggt och det är dags för slutbesiktning! Vid slutbesiktningen samlas vi kring just ert hus – en viktig dag för oss alla. Besiktningen utförs av en opartisk besiktningsman.

  Innan ni kan flytta in i ert hus ska ni tillsammans med Byggnadsnämnden och er kontrollansvarige ha ett slutsamråd i huset. Till slutsamrådet skal l alla funktionskontroller och intyg vara utförda och utfärdade. Därefter utfärdar Byggnadsnämnden ett slutbesked.

  Inflyttning

  Varmt välkommen hem! Ert drömhus är nu verklighet! Vi tillsammans har sett till att ni blivit en av våra många nöjda kunder.

  2-årsbesiktning

  Boka eventuellt en 2-årsbesiktning. Under era första två år i huset gäller reklamationstid enligt Konsumenttjänstlagen. Detta innebär att ni som boende i ett nybyggt hus har två år på er att reklamera eventuella fel som uppkommit efter att huset har blivit färdigt. Förutom en certifierad besiktningsman är det ni själva och gärna en representant från entreprenören som ska delta under besiktningen.

  Alla fördelar med att bygga nytt hus

  Bor ni i ett äldre hus? Upptäck fördelarna med att bygga nytt! Lägre energiförbrukning & många underhållsfria år.

  Se listan här!
  Kanske är ni även intresserade av

  Låt oss berätta mer om möjligheterna med Trivselhus

  Skriv er fråga och fyll i era kontaktuppgifter så hör vi av oss!

  Välj byggkommun

  Behöver ni hjälp?

  Låt oss guida er