Ett kontrakt - Entreprenadkontrakt för Totalentreprenad

Ni tecknar ett kontrakt med Trivselhus (entreprenadkontrakt) baserat på Konsumenttjänstlagen och Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader (ABS 09), Trivselhus leveransdeklaration (LDv) med Allmänna Villkor. Trivselhus säljare går igenom alla förutsättningar och villkor kring kontraktet.

Ni som väljer att bygga ert hus med Totalentreprenad är välkomna att besöka vårt huvudkontor och tillverkning! Inbjudan till Drömfabriken skickas ut så snart kontraktshandlingar har registrerats på vårt huvudkontor.