Frågor & Svar

Att bygga ett nytt hus är en dröm för många, samtidigt som det är ett av de största projekten i livet. Många frågor uppstår längs vägen och här ska vi försöka svara på några av dem! 

ENTREPRENADFORMER & ANSVARSROLLER

Skriver vi ett enda kontrakt?
Om ni väljer Totalentreprenad skriver ett enda kontrakt där Trivselhus åtar sig hela ansvaret för allt från att leverera material och utföra entreprenaden till samordning och arbetsmiljö. Helt enligt det vi kommit överens om och avtalat, vilket betyder att ni inte drabbas av överraskningar och dolda kostnader.

Totalentreprenad, nyckelfärdigt eller inflyttningsklart?
Totalentreprenad kallas ibland också inflyttningsklara hus eller nyckelfärdiga hus. Det varierar ofta mellan olika hustillverkare vad som verkligen ingår i begreppen, så det är viktigt att jämföra. Trivselhus totalentreprenad är en totallösning där allt ingår.

Vilka byggare anlitar Trivselhus?
Avsiktsförklarade kallar vi de underentreprenörer vi samarbetar med. Det är entreprenörer som Trivselhus godkänt och som ingår i vårt nätverk. Vi ser till att de får utbildning och information vad gäller Trivselhus produkt inklusive förändringar i de regelverk som berör nybyggnation, exempelvis Boverkets regelverk, branschregler och regler kring arbetsmiljö. Trivselhus underentreprenörer förstår vikten av att förvalta och slutföra vår produkt – det småländska hantverket – på bästa sätt.

Hur lång är byggtiden?
Husets storlek och hela projektets omfattning avgör tider för projektering, leveranser och byggnation.
Projektering av skiss, bygglovshandlingar och arbetshandlingar, inkl handläggning byggnadsnämnden, ca 4-8 månader
Handläggning av bygglov är specifikt för varje kommun och tiden kan variera.
Byggtid: ca 8-12 månader inkl semesterveckor.

När kan vi flytta in?
Ni kan flytta in efter godkänd slutbesiktning och godkänt slutbesked från Byggnadsnämnden. Ni får en tidplan och ett datum för slutbesiktningen. Trivselhus ansvarar för tidplanen och bokar datum för slutbesiktningen. Ni tillsammans med er kontrollansvarige bokar tid för slutsamråd för att få slutbeskedet. Därefter kan ni flytta in i ert nya hus!

BYGGLOV & PLANBESTÄMMELSER

Passar drömhuset vår tomt?
Oftast är det enklare om man har en tomt innan man börjar leta efter sitt drömhus, eftersom tomten styr väldigt mycket kring husets utformning. Det är även viktigt att läsa planbestämmelserna när ni köper en tomt så att ni vet att ni kan bygga den husform ni vill. Exempelvis att man får bygga i två plan om man vill ha ett tvåplanshus samt att byggarean är tillräcklig för era behov.

Kan Trivselhus hjälpa oss tolka vad vi får bygga?
Javisst, vi hjälper dig tolka planbestämmelserna och kan ge förslag på olika husmodeller som passar för att ni ska få en uppfattning om era möjligheter.

EGNA IDÉER & EGEN RITNING

Går husmodellerna att förändra?
Ja, självklart! Se våra husmodeller som inspiration. Alla husmodeller kan enkelt förändras efter önskemål och familjens behov.

Kan ni bygga ett hus som vi ritat själva?
Vårt byggsystem är väldigt flexibelt och ni har stora möjligheter att få just det hus som ni drömmer om. Våra arkitekter kan hjälpa er att skapa ett bra hus utifrån era önskemål och tomtens förutsättningar. Samtidigt ser de till att alla krav som ställs vid nybyggnation efterföljs.

Solceller

Vilka fördelar ger solel för vår miljö?
Solen räknas som en förnybar energikälla vilket innebär att källan inte tar slut. Elproduktion från solceller ger inga koldioxidutsläpp i drift, precis som  vind- och vattenkraft.  Däremot är tillverkningen av solceller ganska energikrävande, och de tillverkas ofta på platser där en stor del av energin kommer från kolkraft, till exempel Tyskland och Kina. Trots detta är värdena, sett till solcellernas hela livslängd, relativt låga jämfört med fossila bränslen.

Hur kan solceller öka husets värde?
Solceller sänker driftkostnaderna och höjer därmed värdet på huset. De är dessutom ett perfekt komplement till ditt Svanenmärkta hem, då miljöklassade hus spås bli ännu mer attraktiva på framtidens bostadsmarknad. Solceller monteras lätt ovanpå takpannorna utan att skada taket.

Är det dyrt med solceller?
Med en normalstor villa kan du minska din elräkning med upp till 6 000 kr per år (ca 1 kr per producerad kWh). Det betyder att avkastningen ligger mellan 5 och 7 procent, vilket är bättre än bankräntan. Alltså kan du se solceller som en sparform!  Med hänsyn till gällande bidragsregler kan du betala av din solcellsinvestering på ungefär 9-12 år. Solceller beräknas ha en livslängd på minst 30 år, vilket betyder att du har gratis el under ca 20 år efter att investeringskostnaden betalats av.

Kan man söka bidrag för solceller?
I Sverige liksom flera andra länder vill regeringen öka möjligheterna för hushållen att kunna investera och satsa på solpaneler för solel. Om du installerar solceller idag kan du söka ett bidrag på 30% av investeringen, vilket innebär en rejäl kostnadssänkning och snabbare avbetalningstid. Stödet söker du hos Länsstyrelsen när du gör installationen på ditt hus.

Hur snabbt blir solcellerna lönsamma?
Du kan enkelt räkna ut hur mycket du sparar på en installation av solceller från NIBE - och hur snabbt du får tillbaka din investering! Starta beräkningen här

Vad händer om jag inte använder all el när solen skiner?
Även om du under vintermånaderna behöver köpa el så kan du till stora delar vara självförsörjande genom att under sommarhalvåret sälja din överblivna el. Beroende på elbolag och årstid kan du räkna med att åtminstone få ut mellan 10 och 50 öre per kWh för den el du säljer. Det finns även möjlighet att få en skattereduktion på upp till 60 öre per kWh för den överblivna el som matas in på elnätet. Med egna solceller kan du alltså ta kontroll över elpriset!

Skiner solen tillräckligt i Sverige?
Att solceller producerar mindre el under vintern i Sverige är sant. Men eftersom vi har långa dagar och många soltimmar under sommarhalvåret så producerar du troligen mer el än vad du kan använda. Överskottet säljs automatiskt till elbolaget och kan på så sätt kompensera dina elkostnader under de mörkaste vintermånaderna då solcellerna genererar mindre el. Solceller producerar el även om det är molnigt då panelerna når minst 1/3 av sin maxkapacitet.

Låt oss berätta mer om möjligheterna med Trivselhus

Fyll i ditt namn, e-post och telefonnummer så återkommer vi.

Formuläret skickades

Tack!

Din intresseanmälan kommer skickas till kontoret i {{formData.Office.SalesOfficeName}}
Stäng