Movehome
Du använder en gammal webbläsare.
Vi rekommenderar att du byter till Google Chrome för att webbplatsen ska fungera bra.
logo
  Bygga hus med Trivselhus

  Vi bygger lågenergihus

  Ett Trivselhus är ett lågenergihus per dagens definition. Lågenergihus använder mindre energi än vad byggnormerna (BBR) kräver.

  Lågenergihus

  Ett Trivselhus är ett lågenergihus per dagens definition. I Sverige finns en stor mängd begrepp för lågenergihus. Några exempel är passivhus, minienergihus, egenvärmehus, nollenergihus och plusenergihus. Gemensamt för alla dessa är att de alla använder mindre energi än vad byggnormerna (BBR) kräver.

  Ett Trivselhus värms upp genom frånluftsvärme eller genom markvärme (bergvärme) beroende på husets utformning och var i landet det byggs. Er säljare kan berätta mer om möjligheterna.

  Hög energiklassning

  Energiklassning infördes i energideklarationerna för byggnader 1 januari 2014. Energiklass A står för en låg energianvändning och G för en hög.

  Hus som byggs idag har en energianvändning som uppfyller kraven för klass C eller bättre. De flesta äldre byggnader hamnar i klass E.

  87% av alla Trivselhus uppförda senaste året uppfyller B-klass eller bättre

  Kraven för att få Grönt Bolån varierar mellan bankerna, men hos de allra flesta är det kriteriet energiklass A eller B enligt Boverkets energiklassificering som ska uppfyllas.

  Tätt klimatskal

  För att kunna bygga lågenergihus krävs ett bra klimatskal. Ett bra klimatskal förutsätter lufttäthet och bra isoleringsvärde. Väggen är vind- och fuktsäkrad och testad i provbänk. Dörrar och fönster sätts på plats i fabriken där särskild omsorg läggs på täthet. För att behålla väggen tät genom hela byggnationen finns en smart installationszon för enkel rör- och kabeldragning. Efter inflyttning säkerställer installationszonen dessutom att ni kan hänga upp saker på väggen utan att skada väggens täthet.

  Vi provtrycker ert hus

  Trivselhus ser provtryckning som ett naturligt led i att säkerställa en hög kvalitet på montagearbetet. Att bara göra stickprovskontroller av lufttätheten är ett mycket trubbigt instrument, eftersom det är arbetsutförandet i varje hus som avgör om huset är tillräckligt tätt. För att säkerställa kvalitet och låg energiförbrukning i det färdiga lågenergihuset provtrycker vi därför alla hus vi bygger med totalentreprenad.

  Uppvärmning

  Ett Trivselhus värms upp genom frånluftsvärme eller genom markvärme (bergvärme) beroende på husets utformning och var i landet det byggs. Er säljare kan berätta mer om möjligheterna.

  Frånluftsvärme är en smart, användarvänlig och energieffektiv uppvärmningsmetod. Energi återvinns ur ventilationsluften och tillförs värmepumpen, vilket väsentligt reducerar energikostnaderna. Värmepumpen både ventilerar huset, levererar värme och bereder varmvatten.

  En markvärmelösning ger er större valfrihet gällande husets utförande, storlek och öppna lösningar. En markvärmepump tar tillvara den energi som solen har lagrat i berg, mark eller vattnet och omvandlar sedan den till värme. Som tillval finns FTX-ventilation för renare inomhusluft och förvärmd tilluft vintertid, vilket bidrar till högre komfort och högre energibesparing.

  Energijämförelse Villa Malmö

  (kWh/m2 år)

  Malmö

  Bergvärme  31,5
  Frånluftsvärmepump  32,9
  BBR24-krav  50

  Stockholm

  Bergvärme  36,7
  Frånluftsvärmepump  42,1
  BBR24-krav  55

  Falun

  Bergvärme   43,9
  Frånluftsvärmepump  55,3
  BBR24-krav  75

  Östersund

  Bergvärme   54,0
  Frånluftsvärmepump  78,1
  BBR24-krav  95

  Beräkningar avser uppvärmning och varmvatten exkl hushållsel vid 21° C rumstemperatur.

  Kanske är ni även intresserade av

  Låt oss berätta mer om möjligheterna med Trivselhus

  Skriv er fråga och fyll i era kontaktuppgifter så hör vi av oss!

  Välj byggkommun

  Behöver ni hjälp?

  Låt oss guida er