Trivselhus och Friends ingår samarbete för ett tryggare samhälle

Trivselhus och Friends inleder ett treårigt avtal för att tillsammans arbeta för tryggare samhällen. Ambitionen är att hitta ett gemensamt samarbete i gränslandet mellan trygga hem och en trygg, jämlik uppväxt.

Trivselhus ingår ett treårigt avtal med Stiftelsen Friends där delade värderingar och vikten av en trygg uppväxt ligger till grund för samarbetet. Med basen i det småländska höglandet förverkligar Trivselhus familjers drömmar om ett hem, medan Friends jobbar för barns och ungas rätt till att växa upp i trygghet och jämlikhet.

– Vi vill bidra till ett tryggare samhälle och vi ser Friends som en självklar samarbetspartner i det arbetet. Tillsammans vill vi skapa miljöer där familjer trivs och där barn får en trygg uppväxt, säger Jan Johansson, VD på Trivselhus.

Att Trivselhus går in som nationell sponsor, med ett särskilt engagemang för barn och ungas uppväxt, välkomnas av Friends som arbetar mot mobbning och otrygghet i förskola, skola och idrottsföreningar.

– Vi är väldigt glada över Trivselhus stöd, det ger oss möjlighet att nå ännu fler barn med vårt förebyggande arbete mot mobbning och diskriminering, säger Karin Schütz, Insamlingschef på Friends.

Tillsammans planerar nu Trivselhus och Friends hur samarbetet kan utvecklas på bästa sätt. Ett nära och långsiktigt samarbete med skolor och föreningar i närmiljön där Trivselhus äger och bebygger mark med bostäder ingår i planerna.

friends


För mer information: 

Trivselhus: Jan Johansson, vd
jan.johansson@trivselhus.se, tel 070-602 96 07

Friends: Anders Gustafsson, pressansvarig
anders.gustafsson@friends.se, tel 070-725 54 13

Uppdaterat: 2015-12-10