Trivselhus fortsätter växa

Trivselhus har stark medvind och en kraftigt ökad orderingång. Bakgrunden är bland annat satsningar på projektområden och en tydligare närvaro i Storbritannien.

– För att öka vår kapacitet kommer vi att nyanställa cirka 50 personer och investera rejält i produktionen, säger Trivselhus vd Jan Johansson.

Trivselhus har under senare år intensifierat sina strategiska satsningar på projektområden med parhus, radhus och lägenheter. Utöver egen markexploatering samarbetar företaget också med andra markägare kring intressanta och attraktiva områden.

Satsningarna har under 2015 resulterat i en kraftigt ökad orderingång för Trivselhus, framförallt genom projektområden. Under 2015 uppför Trivselhus och systervarumärket Movehome nära 400 bostäder och volymerna väntas öka med runt 40 procent 2016.

Den starka medvinden gör att företaget nu beslutat om ett antal nya satsningar för att klara av att möta den växande efterfrågan.

– Vi kommer att utöka våra produktionslokaler i Landsbrofabriken kraftigt och genomföra investeringar i flera nya produktionslinjer, maskiner och annan utrustning. Senaste året har vi anställt närmare 50 personer och räknar med att under 2016 nyanställa ytterligare lika många, säger Jan Johansson. Ett fördjupat samarbete med det brittiska entreprenadföretaget Esh under det nya varumärket Trivselhus by Esh bidrar till den ökade orderingången.

– Trivselhus och Esh har gemensamma värderingar kring bland annat hållbarhet och kvalitet, så det är ett naturligt steg för oss att ta. Under det nya varumärket utvecklar, bygger och säljer vi bostäder på egna projektområden i norra England, säger Jan Johansson.

Uppdaterat: 2015-11-19

Låt oss berätta mer om möjligheterna med Trivselhus

Fyll i ditt namn, e-post och telefonnummer så återkommer vi.

Formuläret skickades

Tack!

Uppgifterna kommer att skickas till kontoret i {{formData.Office.SalesOfficeName}}
Stäng

Behöver du hjälp?

Låt oss guida dig