Trivselhus & Friends skapar trygg lokalidrott

Hustillverkaren Trivselhus och Stiftelsen Friends har ett avtal för att tillsammans arbeta för tryggare samhällen. Detta ger nu den mångåriga sponsring som Trivselhus gett till idrottsklubbar i Vetlanda kommun en helt ny dimension.

– En fantastisk möjlighet för alla parter att motverka mobbning och utanförskap inom idrotten, säger Pernilla Enkler som är hållbarhetschef på Trivselhus.

Samhällen byggs med hus, men skapas och växer med människor. I ett tryggt samhälle med trygga hem kan människor trivas och växa. Trivselhus uppdrag börjar med drömmen om ett nybyggt hem och Friends uppdrag har sin grund i allas rätt att växa upp i trygghet och jämlikhet. Genom att sponsra Friends arbete mot mobbning och otrygghet bidrar Trivselhus till trygga samhällen.

De föreningar som under vintern och våren får ta del av satsningen är Landsbro IF, Österkorsberga IF, Vetlanda Innebandyklubb, Hvetlanda GIF och Vetlanda Bandyklubb.

– Vi har valt att fokusera vår insats till de föreningar där många av våra anställda och deras barn är aktiva och där föreningen även visat på ett genuint intresse att engagera sig, berättar Pernilla Enkler.

Friends förhoppning är att idrotten ska präglas av glädje, trygghet och gemenskap där föreningar med långsiktighet arbetar både främjande och förebyggande. Alla är vinnare med främjande insatser för ett positivt idrottsklimat och förebyggande arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkningar. Friends idrottsutbildningar ger föreningen verktyg i detta arbete och riktar sig till föreningsansvariga, ledare, vårdnadshavare och idrottande barn och ungdomar.

- En första kartläggning av trivsel, trygghet och attityder har genomförts i ett par av föreningarna och övriga kommer vi att arbeta med till våren, säger Robin Isaksson som är projektledare på Friends. Tillsammans med föreningsansvariga/styrelsen kommer kartläggningsresultatet ge upphov till en strategi för det fortsatta trygghetsarbetet i föreningen.

Den 14 november bjuder Trivselhus och Friends in alla engagerade i de utvalda föreningarna till en stor familjekväll på Iscar arena.

– Friends kommer att sprida information och inspiration för att öka medvetenheten om mobbning och utanförskap, och även berätta om de insatser som kommer att göras i föreningarna, berättar Pernilla Enkler.

Uppdaterat: 2018-11-05

Låt oss berätta mer om möjligheterna med Trivselhus

Fyll i ditt namn, e-post och telefonnummer så återkommer vi.

Formuläret skickades

Tack!

Uppgifterna kommer att skickas till kontoret i {{formData.Office.SalesOfficeName}}
Stäng

Behöver du hjälp?

Låt oss guida dig