Nytt tomtområde i Malmö!

Trivselhus har förvärvat attraktiv tomtmark i området Nordanå, Staffanstorps kommun.
– Detta stärker våra möjligheter att erbjuda attraktivt villaboende med närhet till Malmö centrum, säger Trivselhus VD Jan Johansson.

Trivselhus har av Staffanstorps kommun förvärvat fastigheten Nordanå 8:23. Affären genomförs mellan parternas helägda bolag Trivselhus Mark AB och Staffanstorpshus AB.

Nordanå är beläget nära kommunikationer endast 10 km nordöst om Malmö centrum. Området är detaljplanlagt och omfattar knappt 70 000 kvm avsedda att fördelas på 57 byggrätter. Preliminärt blir det 23 grupphus och resterande del styckevillor från varumärkena Trivselhus och Movehome.

– Det är väldigt positivt för kommunen att Nordanå fortsätter att utvecklas. Fler människor får chansen att bo naturskönt med närhet till det mesta, samtidigt som samhällsservicen i närheten får ett bättre underlag – inte minst i form av fler barn till förskolan i Nordanå och till skolan i närbelägna Tottarp, säger Christian Sonesson (M), kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorp.

Projektering pågår och utbyggnaden av gator och VA påbörjas till sommaren. Säljstart beräknas runt årsskiftet 2016-2017 för byggnation under 2017-2018.

– Genom detta område stärker Trivselhus positionen i Malmö-regionen. Marken lämpar sig dessutom perfekt för vår produktmix av grupphus och styckevillor, konstaterar VD Jan Johansson.

För mer information om Trivselhus hus och tomter vänligen kontakta:
Per Larsson (kontorschef Malmö), tel 040-20 82 76 , per.larsson@trivselhus.se

För mer information om Trivselhus AB vänligen kontakta:
Jan Johansson (VD), tel 0383-208 33, jan.johansson@trivselhus.se

Uppdaterat: 2016-02-02