Nytt projekt för att minska småhusens klimatpåverkan

Trivselhus är en av hustillverkarna som deltar i projektet KLiv PÅ där småhustillverkare i samverkan med akademi och forskningsinstitut ska kartlägga klimatpåverkan vid husbyggnation ur ett livscykelperspektiv.

Livscykelanalys (LCA) är en metod för att beräkna miljöpåverkan under en produkts hela livscykel – från att naturresurser utvinns till dess att produkten inte används längre och måste tas om hand på något sätt. Syftet är att få en helhetsbedömning av miljöpåverkan. Med en LCA kan man ta reda på i vilket skede av en byggnads livscykel en viss miljöpåverkan är som störst. Resultatet kan man sedan använda för att projektera och bygga med mindre miljöpåverkan.

- Att studera klimatpåverkan under hela livscykeln för småhus är ett relativt outforskat område, säger Leif Sjöskog, teknikchef på Trivselhus. För oss är projektet viktigt för att vi ska kunna identifiera var vår klimatpåverkan finns så att vi kan utforma relevanta förbättringsåtgärder. En sådan analys ger oss också möjlighet att tydligare kommunicera klimatpåverkan mot våra kunder.

Projektägare för projekt KLiv PÅ är branschorganisationen Trä- och möbelföretagen (TMF). Projektet pågår fram till hösten 2021 och finansieras av Energimyndigheten, Arbio AB, Trä- och möbelföretagen (TMF) samt Trivselhus AB och två andra småhustillverkare. Målet är att underlätta för småhustillverkarna att kartlägga klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv och underlätta genomförandet av klimatdeklarationer för småhus.

- Genom att studera klimatpåverkan under hela livscykeln kan vi identifiera hur metoder och processer för LCA och även klimatberäkningar i den industriella småhusproduktionens processer ska utvecklas. Slutmålet för projektet är digitala processer som medger att en LCA med automatik tas fram redan i projekteringsstadiet, säger Robin Ljungar, hållbarhetschef på TMF.

Det unika med projektet är huvudsakligen inte kartläggningen av småhusens klimatavtryck utan utveckling av metoder och processer för LCA och klimatberäkningar i den industriella tillverkningsprocessen av småhus. Projektet kommer omfatta fallstudier hos bland annat Trivselhus där slutmålet är digitala processer som medger att en LCA tas fram i projekteringsskedet utgående ifrån CAD-ritningar och kalkyler mer eller mindre med automatik. Med dessa processer på plats är det relativt enkelt att justera småhusets design för att minska klimatavtrycket från bra till mycket bra.

För mer information

Leif

Leif Sjöskog

Teknikchef

Tel 0383-208 30

 

Uppdaterat: 2020-02-13

Låt oss berätta mer om möjligheterna med Trivselhus

Fyll i ditt namn, e-post och telefonnummer så återkommer vi.

Formuläret skickades

Tack!

Uppgifterna kommer att skickas till kontoret i {{formData.Office.SalesOfficeName}}
Stäng

Behöver du hjälp?

Låt oss guida dig