Söderby Park, Salem

Söderby Park i Salems kommun är ett expansivt område med småstadsbebyggelse av olika karaktär. Här har Trivselhus i samarbete med Söderby Developers Holding AB uppfört lägenheter.

Attraktiv lösning i expansivt område

Trivselhus har under 2014-2015 i samarbete med Söderby Developers Holding AB uppfört lägenheter i Söderby Park. Söderby Park är ett expansivt område med småstadsbebyggelse av olika karaktär i Salems kommun.

Byggnationen har omfattat hela 61 lägenheter i form av parhus och radhus i bostadsrättsform. Projektet är ett bra exempel på hur Trivselhus tillsammans med samarbetspartners kan ta fram attraktiva lösningar i projekt för stadsnära förtätad bebyggelse.