En trygg partner

Vi har lösningar på de flesta samarbets- och upplåtelseformer. Vi kan leverera husöverbyggnader såväl som unika bostadsområden, allt på totalentreprenad för största enkelhet för dig som beställare.

FRÅN START TILL MÅL

Vi har lösningar på de flesta samarbets- och upplåtelseformer. Vi kan leverera husöverbyggnader såväl som unika bostadsområden, allt på totalentreprenad för största enkelhet för dig som beställare. Oavsett omfång för Trivselhus åtagande lovar vi kostnadskontroll och fasta tidplaner.

Genom dedikerad projektledare, byggledare och avsikts- förklarade underentreprenörer säkerställs processen. Vi tar det totala ansvaret för projektering och utförande. Våra egna krav är ofta högre ställda än de minimikrav som byggreglerna föreskriver. Vår nollvision för slutbesiktningspunkter skördar dessutom fina resultat. Kort sagt, med Trivselhus får ni en professionell ledning från start till mål.

Produktutveckling

Produktutveckling är för oss intimt förknippat med hållbarhet, sett såväl till materialval som förbrukning. Vi är noga med att tredjepartsverifiera alla nya lösningar och system för exempelvis brand, lufttäthet och vattentäthet. Långsiktiga leverantörssamarbeten ger oss möjlighet att ta del av deras nischkunskaper för att på så sätt kontinuerligt utveckla vårt sätt att bygga husen.

För att hålla oss ajour med framtida kunskap samarbetar vi med universitet och vi medverkar även i BioInnovation som är ett Vinnova-projekt. Trivselhus är även medlem i branschorganisationen TMF.

Investeringar i ny produktionskapacitet görs mot tydliga mål och har under några år varit hög och intensiv. Ett av målen är en tydlig styrning av maskiner genom data generad från CAD-ritningarna. Förprogrammering av kapar, etikettering och följesedlar är första steget vid produktionsanläggningen i Landsbro.

Utveckling av markområden

Äger ni ett markområde som ni är intresserad av att sälja eller ha ett samarbete kring? Trivselhus köper och utvecklar markområden för bostadsbyggnation. Vi söker kontinuerligt mark runt om i Sverige, allt ifrån råmark till redan detaljplanerad, byggklar mark. Där ni kanske saknar bostadstyper att variera ett större projektområde med är vi gärna med. Fråga oss gärna, tillsammans hittar vi lösningarna.