Mosåsviken, Örebro

Tillsammans med RMT Invest AB har Trivselhus haft möjlighet att skapa ett nytt område i Örebro med blandade hustyper; parhus, radhus och kedjehus. Samtliga i klassisk New England-stil vilket förstärks genom liggande panel och spröjsade fönster

Samarbete med RMT Invest

RMT Invest AB är ett lokalt företag som skapar och utvecklar olika fastighetsprojekt inom Örebroregionen, varav ett flertal i samarbete med Trivselhus.

RMT Invest har som målsättning att bli kundens självklara val när man eftersträvar genomtänkta och anpassade områden med moderna och kostnadseffektiva boendemiljöer, där huskvalitet och entreprenadkvalitet är ledord. RMT Invest samarbetar med de stora, branschledande företagen där kvalitetsprocesser och målsättningar överensstämmer med deras egen filosofi.

- Trivselhus är en viktig samarbetspart som bidrar till att våra kunder har möjlighet att köpa sina bostäder på ett tryggt och säkert sätt där långsiktighet och professionalism i samtliga led är en självklarhet, säger Tomas Östgren delägare i RMT Invest.

Samarbete med Friends

Intill det nya området ligger Mosjö skola, en låg- och mellanstadieskola. Genom finansiering från Trivselhus erbjöds Mosjö skola möjligheten att arbeta med Friendsprogrammet  - ett treårigt program med fokus på att analysera, arbeta förebyggande och skapa en trygg plats för barnen som växer upp i Mosås.

Vi vill skapa trygga hållbara hem och är stolta över att vi kunnat erbjuda Mosjö skola ett samarbete med Friends, kring det främjande och förebyggande arbetet mot mobbning.

Läs mer om Trivselhus samarbete med Friends