Vi skapar hållbara hem

För våra kunders och för miljöns skull bygger vi hus i trä. Vi vill forma genomtänkta grupphusområden för en hållbar livsstil. Där allt från laddenheter för hybrid- eller elbilar till att trygga barnens närmiljö genom Friendsprogrammet är naturliga delar.

För kunden och miljön

För våra kunders och för miljöns skull bygger vi hus i trä. Alla våra hus har en energiförbrukning som ligger långt under kravnivå, och vi utvecklar kontinuerligt våra koncept för en allt effektivare energianvändning. Bakom ett energieffektivt hus byggt i ett klimatneutralt material ligger strategier, planer och långsiktiga ambitioner för att Trivselhus ska kunna bidra till en hållbar utveckling.

På Trivselhus är hållbarhetsarbetet en naturlig del av vår affärsmodell och genomsyrar hela vår verksamhet. Det är ett långsiktigt engagemang där alla intressentgrupper bidrar för att tillsammans skapa hållbara hem. Vi arbetar strategiskt med fyra fokusområden för vårt hållbarhetsarbete: produktion, leverantörsled, livsstil och hållbarhet på Trivselhus.

Vi vill forma genomtänkta grupphusområden för en hållbar livsstil. Där allt från laddenheter för hybrid- eller elbilar till att trygga barnens närmiljö genom Friendsprogrammet är naturliga delar.

Tillsammans skapar vi hållbara hem!

Vi spänner bågen högt och nöjer oss inte med att titta på energiförbrukning och miljömärkta material

Trygga hem med Friends

Samhällen byggs med hus, men skapas och växer med människor. Varje hem är unikt och varje människa likaså. Ett tryggt samhälle med trygga hem där människor kan trivas och växa. Vi kan inte åstadkomma det här på egen hand, men tillsammans går det. Trivselhus och stiftelsen Friends har ett avtal för att tillsammans arbeta för tryggare samhällen.

Vår resa börjar med drömmen om ett hem och Friends börjar med allas rätt till att växa upp i trygghet och jämlikhet. Friends vill engagera så många som möjligt i arbetet mot mobbning och otrygghet. Ambitionen är att hitta ett gemensamt samarbete i gränslandet mellan trygga hem och en trygg, jämlik uppväxt.

Där Trivselhus bygger har vi möjlighet att erbjuda lokala skolor och förskolor stöd på vägen genom Friendsprogrammet.

En tryggare plats

I Mosås strax utanför Örebro har Trivselhus uppfört ett område med bostadsrätter. Intill ligger Mosjö skola, en låg- och mellanstadieskola. Genom finansiering från Trivselhus erbjöds Mosjö skola möjligheten att arbeta med Friendsprogrammet – ett treårigt program med fokus på att analysera, arbeta förebyggande och skapa en trygg plats för barnen som växer upp i Mosås.

Vi vill skapa trygga hållbara hem och är stolta över att vi kunde erbjuda Mosjö skola ett samarbete med Friends, kring det främjande och förebyggande arbetet mot mobbning.