Trähus

En självklar orsak till att vi bygger i trä är att det är ett härligt material att leva med. Det är flexibelt, enkelt att underhålla och ger en varm och ombonad känsla.

Vi bygger i trä

Klimatpåverkan minskar genom att bygga i trä. Trä har den lägsta energiförbrukningen av alla byggmaterial. Det är även en förnybar resurs som kan återanvändas. Och trä bidrar till att minska koldioxidutsläppen i atmosfären.

Genom att Trivselhus är en del av skogskoncernen Södra kan vi dessutom följa hela kedjan från planta till färdigt hus, så vi vet att allt sköts ansvarsfullt och långsiktigt. Efter önskemål eller där planbestämmelserna så kräver, förenar vi träkonstruktionens fördelar med en tålig fasad av murad leca eller tegel.

Fördelar med trä

  • Klimatsmart byggmaterial
  • Goda värmeisolerande egenskaper
  • Beprövat och lättillgängligt
  • Enkelt att underhålla och sköta
  • Starkt och beständigt

Trä är ett förnybart, koldioxidneutralt och klimatsmart material