Trähus

En självklar orsak till att vi bygger i trä är att det är ett härligt material att leva med. Det är flexibelt, enkelt att underhålla och ger en varm och ombonad känsla.

Vi bygger i trä

Klimatpåverkan minskar genom att bygga i trä. Trä har den lägsta energiförbrukningen av alla byggmaterial. Det är även en förnybar resurs som kan återanvändas. Och trä bidrar till att minska koldioxidutsläppen i atmosfären. Efter önskemål eller där planbestämmelserna så kräver, förenar vi träkonstruktionens fördelar med en tålig fasad av murad leca eller tegel.

Fördelar med trä

  • Klimatsmart byggmaterial
  • Goda värmeisolerande egenskaper
  • Beprövat och lättillgängligt
  • Enkelt att underhålla och sköta
  • Starkt och beständigt

Trä är ett förnybart, koldioxidneutralt och klimatsmart material