Kontroll hela vägen

Genom egen kompetens har Trivselhus kontroll på hela projekteringskedjan, från arkitektritningar till mark, konstruktion, VVS och el till fukt, brand och energianvändning.

Grunden för vår byggkvalitet ligger i ett modernt byggsystem flexibelt för unika önskemål samtidigt som kvalitet och produktionsoptimering säkras. Byggsatsen liknar ett lego, där varje byggdel har ett unikt artikelnummer. Ett hus består av ca 600 olika artikelgrupper och nya till- kommer ständigt.

Huset projekteras först i 3D, där vi använder Revit och BIM. Detta gör det enklare för alla parter att förstå hur det kommer att se ut och lättare för oss att identifiera behov av särskilda konstruktionslösningar. Millimeterpassning vid både projektering och tillverkning av väggelementen gör att en marknadsledande precision erhålls. Genom denna process kan vi även hämta ut styrdata till produktion och följesedlar.

Tätt hus är viktig del i kontrollkedjan. Den säkrar vi redan i produktionen genom att arbeta med installationszon och tätade genomföringar. Tätskikt ute på byggplats appliceras enbart av entreprenörer anslutna till GVK alternativt BKR för största möjliga säkerhet. Vatteninstallationer utförs dessutom enligt Säker Vatten.

Trivselhus samarbetar med noga utvalda kvalitetsleverantörer med kända och erkända, ofta svenska varumärken. Ett kritiskt granskade arbetssätt och med kontinuerlig uppföljning med avseende på kvalitet, leveransprecision, pris och hållbarhet präglar hela inköpskedjan.

Höga krav ställs på att samtliga leverantörer arbetar enligt vår Leverantörskod. Ansvarstagandet omfattar ansvar längs hela värdekedjan och efterlevnad kan kontrolleras genom egenkontroll och revisioner. De krav som Trivselhus ställer på sina medarbetare i företagets uppförandekod ställs även på leverantörer genom leverantörskoden.

Oavsett geografisk byggplats utför vi en optimerad och kostnadsrationell logistik till våra grupphusområden. Från första husleverans till efterleveranser i samband med byggnationen.

Vår kontrollkedja

  • Projektering genom hela processen
  • 3D-kontroll genom Revit och BIM
  • Tätt hus med provtryckningskontroll
  • VVS enligt Säker vatten
  • Välkända och ofta svenska varumärken
  • Optimerad kostnadsrationell logistik
  • Effektiv avvikelsehantering