Helheten i fokus

Tillsammans kommer vi att göra ert markområde till en genomtänkt helhet och trevlig bostadsmiljö. Effektivitet i detta möjliggörs tack vare genomtänkta husmodeller och ett flexibelt byggsystem.

Utifrån befintlig bebyggelse, natur och lokal tradition, hittar vi tillsammans ett utryck för områdets identitet. Väderstreck och terräng samt önskad boarea och exploateringsgrad avgör vilka husmodeller vi arbetar med och i vilken form de kombineras. Friliggande, parhus eller radhus?

Vi upprättar kompletta arkitektritningar där lekplatser, gång/cykelvägar, gästparkering och grönområden aktivt utvecklar närmiljöns funktioner. Beroende på målgrupp löser vi parkering och avfallshantering gemensamt eller till varje bostad. Kanske laddenheter för hybrid- och elbilar för att möta framtiden redan idag? Allt för ett hållbart boende med omtanke.

Omtanken om kunden slutar inte vid ytterdörren. En stor del av trivseln i våra hus har såklart med genomtänkta lösningar att göra. Vår grundtanke och standard omfattar avdelade tvättmöjligheter med tvättmaskin, torktumlare och tvättbänk i varje lägenhet. Ett kök med ordentlig plats för hela familjen där vi utnyttjar takhöjden för extra skåp.

Förvaring är ofta en bristvara men också en förutsättning för att vardagen ska fungera. Vi strävar alltid att för att optimera förvaring genom separat klädkammare och inbyggd förvaring. Hållbar sopsortering är en självklarhet.

Hög bostadsstandard och en konstruktion som bland annat ger god ljudisolering är faktorer som bidrar till bra boende. Men funktion är inte allt. Lägenheterna präglas av genomsikt och ljus och en uteplats med sol eftersträvas alltid. Att kunna integrera en lättillgänglig och inbjudande utemiljö gör huset till den oas vi alla vill ha.

Dessa mervärden för de boende bidrar även till att höja marknadsvärdet både på kort och lång sikt. Nöjda slutkunder brukar dessutom generera fler möjligheter i efterföljande projekt. Så sätt helheten i fokus.

"Omtanken om kunden slutar inte vid dörren"