Eget byggcenter

Vårt eget Byggcenter med byggledare och entreprenadsamordnare har ett starkt samarbete med de underentreprenörer som är utvalda att utföra byggnationen av ert projekt.

När husleveransen kommer har förberedelserna pågått i flera månader. Marken har grovplanerats och en betongplatta har gjutits. Arbetsplatsen präglas av ordning och reda och arbetet styrs av vårt eget Byggcenter enligt inarbetade rutiner och strikta riktlinjer.

De färdiga husdelarna kommer till byggplatsen i noggrant utmärkt monteringsordning. Monteringen sker sedan snabbt och effektivt, bland annat tack vare byggsystemets höga färdigställandegrad och goda passform. Det gör att risken för fukt i konstruktionen minimeras – ofta är huset under tak redan under första eller andra dagen.

Trivselhus arbetar med avsiktsförklarade underentreprenörer. Det är entreprenörer som vi har godkänt och som därmed ingår i vårt nätverk. De får kontinuerlig information vad gäller Trivselhus produkt, inklusive förändringar i de regelverk som berör Trivselhus, exempelvis Boverkets regelverk och regler kring arbetsmiljö.

Trivselhus underentreprenörer förstår vikten av att förvalta och slutföra vår produkt – det småländska hantverket – på bästa sätt.

Vårt eget Byggcenter med byggledare och entreprenadsamordnare har ett starkt samarbete med de underentreprenörer som är utvalda att utföra byggnationen av ert projekt.
Byggcentrets tidsplanering och samordning mellan entreprenörer och leverantörer av olika material är viktiga för att säkra att huset färdigställs i rätt tid och till rätt kvalitet. Utsedd byggarbetsmiljösamordnare har bland annat till uppgift att planera och styra det dagliga arbetet på bygget.

Vår projektledare håller er informerade under projektets genomförande. Löpande kontroller och besiktningar säkerställer färdiga bostäder till bestämt inflyttningsdatum.

"Passformen på byggdelarna är smått fantastiskt och möjliggör ett snabbt montage."

Grzegorz Dobrowolski, GL Express i Sofieberg AB