Skogskoncernen Södra

Sedan 1 oktober 2009 ingår Trivselhus i skogskoncernen Södra.

En del av Södra

Södra är Sveriges största skogsägarförening med mer än 50 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern där verksamheten baseras på förädling av medlemmarnas skogsråvara.

Virket från skogsgårdarna förädlas i Södras industrier till sågade och hyvlade trävaror, interiörträprodukter, biobränsle samt massa för avsalumarknaden. Södra satsar målmedvetet på innovation för att utveckla nya produkter baserade på den förnybara virkesråvaran.

Södra har en av Sveriges största sågverksrörelser och är en av de största producenterna i Europa av barrsulfatmassa för avsalumarknaden. Södra tillverkar dessutom textilmassa. Södras tre massabruk har i det närmaste en fossilfri produktion och genererar ett energiöverskott. Denna biobaserade energi säljs bland annat som grön el och fjärrvärme.

Södras genomgående drivkraft är nytänkande på vägen mot en hållbar bioekonomi.

Besök Södras hemsida

Låt oss berätta mer om möjligheterna med Trivselhus

Fyll i ditt namn, e-post och telefonnummer så återkommer vi.

Formuläret skickades

Tack!

Uppgifterna kommer att skickas till kontoret i {{formData.Office.SalesOfficeName}}
Stäng

Behöver du hjälp?

Låt oss guida dig