Trivselhus investerar i högautomatiserad hustillverkning i Landsbro

Trivselhus stärker den långsiktiga konkurrenskraften genom att investera i en volymhusfabrik i Landsbro. Samtidigt avses att samlokalisera enheterna i Landsbro och Korsberga till Landsbro. Den industriella hustillverkningen möjliggör en produktionsprocess med hög grad av automatisering och robotisering, vilket leder till en förbättrad arbetsmiljö och en kostnadseffektivare produktion.

- Målsättningen är att bli en av de absolut bästa volymfabrikerna i Sverige. Genom att koncentrera verksamheten samlar vi också lager och logistik på en plats. Det förbättrar vår effektivitet och därigenom stärks vår konkurrenskraft, säger Peter Karlsson, styrelseordförande i Trivselhus.

Trivselhus har i dag två fabriker för planelementstillverkning, i Korsberga och Landsbro. Med investeringen i Landsbro kommer Trivselhus att få en kapacitet om cirka 1 000 enheter på årsbasis, i en industriell miljö med förbättrad arbetsmiljö.

- Investeringen gör att vi får en unik position på marknaden. Vi kommer att skapa intressanta volymprodukter för husmodeller och lägenhetslösningar med kloka och funktionella planlösningar, säger Mikael Olsson VD på Trivselhus.

Landsbrofabriken kommer erbjuda de tre produktslagen planelement, volymlägenheter samt volymhus, vilket ingen annan husaktör samlat har i dag.

- Våra engagerade och kompetenta medarbetare kommer behöva bli fler. Då satsningen gör att vi över tid ser ett ökat behov av medarbetare, där den nya fabriken stärker oss som en attraktiv arbetsgivare. Byggande i trä har en stor potential då både klimataspekter och ny teknik ger oss en ljus framtidsbild, säger Mikael Olsson, VD på Trivselhus.

För mer information, vänligen kontakta

Södra presstjänst
Tel: 0470-890 90
E-post: press@sodra.com

Mikael Olsson VD Trivselhus
E-post: mikael.olsson@trivselhus.se
070-602 15 77

Uppdaterat: 2019-04-25

Låt oss berätta mer om möjligheterna med Trivselhus

Fyll i ditt namn, e-post och telefonnummer så återkommer vi.

Formuläret skickades

Tack!

Uppgifterna kommer att skickas till kontoret i {{formData.Office.SalesOfficeName}}
Stäng

Behöver du hjälp?

Låt oss guida dig