Trivselhus i ny rekordaffär

Trivselhus och markentreprenören MacFreeze fortsätter att gemensamt satsa kraftigt i området Norrboda, Kungsängen. Nu ska ytterligare cirka 120 bostäder byggas, avtal värda cirka 250 miljoner kronor för Trivselhus.   
– Det är Trivselhus största enskilda affär hittills, säger vd Jan Johansson.

parhus, Norrboda

Trivselhus och MacFreeze har under många år samarbetat kring styckehus på enskilda tomter och investeringar i byggbar mark. I området Norrboda, Kungsängen, har en första etapp på 62 villor uppförts på gemensamt ägd mark under 2013-2015.
Nu har parterna enats om ett fortsatt samarbete kring etapperna två och tre. Planen är att bygga sammanlagt 68 parhus och 51 fristående villor, alla i bostadsrättsform. Samtliga parhus i den andra etappen är redan sålda och kommer att byggas under 2016. Parhusen och villorna i etapp tre kommer att säljas nästa år och produceras under 2016 och 2017. De aktuella kontrakten omfattar totalentreprenad ovan grund och är värda cirka 250 miljoner kronor.

– Vårt samarbete med MacFreeze kring styckebyggda småhus har varit mycket framgångsrikt för oss båda. Nu tar vi nästa steg och fördjupar samarbetet med gruppbyggda småhus i olika former, säger Jan Johansson, vd för Trivselhus.

– Jag är mycket nöjd med vårt samarbete och värderar inte minst Trivselhus höga kvalitet väldigt mycket, säger Kjell Schön, vd och ägare till MacFreeze AB.

För mer information:
Jan Johansson, vd på Trivselhus 

070-602 96 07, jan.johansson@trivselhus.se

Kjell Schön, vd och ägare till MacFreeze AB

070-529 47 87, kjell@macfreeze.se

Uppdaterat: 2015-12-03