Strategi & Styrning

Med stolthet och engagemang erbjuder vi framtidens bostadsmiljöer i trä. Kvalitet, utveckling och hållbarhet driver vårt affärsfokus framåt.

Våra medarbetare

Vi tar vårt ansvar som arbetsgivare på stort allvar och försöker på många olika sätt skapa goda, sunda och stimulerande arbetsförhållanden. Vi vill att våra medarbetare ska må bra och trivas hos oss! Stort fokus läggs därför på våra medarbetares arbetsmiljö, hälsa och säkerhet samt kompentensutveckling. Vår utgångspunkt i arbetet med jämställdhet och mångfald är att alla medarbetare har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla områden.

Produktutveckling

Vår produktutveckling görs utifrån gällande lagkrav, trender och kunders önskemål samt ur ett förbättringsperspektiv. För vissa material erbjuder vi miljömärkta alternativ som tillval. Vid inköp och val av leverantörer och entreprenörer använder vi Trivselhus leverantörskod till grund, med tydliga och kända krav på leverantörer och inköp. Som en del av vår produktutveckling är Trivselhus aktiv i externa samarbeten och nätverk, till exempel med högskolor och universitet, leverantörer, ProWood, BeSmå med flera.

Organisation

Ansvarig för hållbarhetsarbetet inom Trivselhus har en plats i ledningsgruppen och rapporterar direkt till VD. Trivselhus är en del av koncernen Svensk Husproduktion där hållbarhetsarbetet är en del av koncernens övergripande strategi. Har du frågor om hållbarhet på Trivselhus är du välkommen att kontakta Rickard Zetterstedt.

Låt oss berätta mer om möjligheterna med Trivselhus

Fyll i ditt namn, e-post och telefonnummer så återkommer vi.

Formuläret skickades

Tack!

Uppgifterna kommer att skickas till kontoret i {{formData.Office.SalesOfficeName}}
Stäng

Behöver du hjälp?

Låt oss guida dig