Solceller ger grön el

Trivselhus skapar hållbara hem och du kan göra det till ett ännu grönare val genom att investera i solceller! Solenergin omvandlas till din egen el, och blir det ett överskott kan du sälja det till valfritt elbolag. Just nu kan du dessutom söka bidrag från länsstyrelsen på 30% av investeringskostnaden.

Vi gillar solen och ännu mer gillar vi att solens ljus kan producera el till våra hus. Att använda sig av solceller är ett av de mest miljövänliga sätt att producera el på idag. Enbart solljuset agerar cellernas bränsle, vilket i sig inte genererar i några utsläpp eller ljud. Det innebär att, genom att välja solceller på taket, kan huset bli helt självförsörjande på el. Som ett komplement till en redan miljösnäll uppvärmning erbjuder vi därför våra kunder solcellspaket som tillval.

Det räcker att det är ljust ute för att el ska kunna genereras. Även under en molnig dag når panelerna minst 1/3 av sin maxkapacitet.  Under sommarhalvårets långa dagar med många soltimmar producerar solcellerna troligen mer el än vad du kan använda. Överskottet säljs automatiskt till elbolaget och kan på så sätt kompensera dina elkostnader under de mörkaste vintermånaderna då solcellerna genererar mindre el.

Solceller sänker driftkostnaderna och höjer därmed värdet på ditt nya hus. Hus utrustade med miljöklassade material och produkter spås dessutom bli ännu mer attraktiva på framtidens bostadsmarknad.

Solceller ger grön solel

Smarta solcellspaket som tillval

Trivselhus erbjuder färdiga paket från NIBE, som placeras optimalt på just ditt hus. Det minsta paketet är på 3 kW med 10 paneler vilket ger ca 3 000 kWh/år. Med 6 kW och 20 paneler genereras ca 6 000 kWh/år.  Hur mycket el just dina solceller kommer att kunna producera beror på bland annat väderstreck, takets lutning och eventuella skuggor som faller på taket.

Solcellerna har en snygg design helt i svart, ”All black-paneler”. Typen är monokristallina av PERC- teknik med en effekt på 300 Wp. Växelriktare med dubbla anslutningar möjliggör placering av solceller i olika väderstreck. 

Mer fakta om solcellspaketen finns hos NIBE

Bidrag att söka för solceller

Solceller

Om du väljer att installera solceller idag kan du söka ett bidrag från staten på 30% av investeringen. Ansök hos Länsstyrelsen så snart du tecknat köpekontrakt för ett hus från Trivselhus med tillvalet solceller.

Du kan enkelt räkna ut hur mycket du sparar på en installation av solceller från NIBE - och hur snabbt du får tillbaka din investering. 

Starta beräkning

Frågor & Svar

Vilka fördelar ger solel för vår miljö?
Solen räknas som en förnybar energikälla vilket innebär att källan inte tar slut. Elproduktion från solceller ger inga koldioxidutsläpp i drift, precis som  vind- och vattenkraft.  Däremot är tillverkningen av solceller ganska energikrävande, och de tillverkas ofta på platser där en stor del av energin kommer från kolkraft, till exempel Tyskland och Kina. Trots detta är värdena, sett till solcellernas hela livslängd, relativt låga jämfört med fossila bränslen.

Hur kan solceller öka husets värde?
Solceller sänker driftkostnaderna och höjer därmed värdet på huset. De är dessutom ett perfekt komplement till ditt Svanenmärkta hem, då miljöklassade hus spås bli ännu mer attraktiva på framtidens bostadsmarknad. Solceller monteras lätt ovanpå takpannorna utan att skada taket.

Är det dyrt med solceller?
Med en normalstor villa kan du minska din elräkning med upp till 6 000 kr per år (ca 1 kr per producerad kWh). Det betyder att avkastningen ligger mellan 5 och 7 procent, vilket är bättre än bankräntan. Alltså kan du se solceller som en sparform!  Med hänsyn till gällande bidragsregler kan du betala av din solcellsinvestering på ungefär 9-12 år. Solceller beräknas ha en livslängd på minst 30 år, vilket betyder att du har gratis el under ca 20 år efter att investeringskostnaden betalats av.

Kan man söka bidrag för solceller?
I Sverige liksom flera andra länder vill regeringen öka möjligheterna för hushållen att kunna investera och satsa på solpaneler för solel. Om du installerar solceller idag kan du söka ett bidrag på 30% av investeringen, vilket innebär en rejäl kostnadssänkning och snabbare avbetalningstid. Stödet söker du hos Länsstyrelsen när du gör installationen på ditt hus.

Hur snabbt blir solcellerna lönsamma?

Du kan enkelt räkna ut hur mycket du sparar på en installation av solceller från NIBE - och hur snabbt du får tillbaka din investering! Starta beräkningen här

Vad händer om jag inte använder all el när solen skiner?
Även om du under vintermånaderna behöver köpa el så kan du till stora delar vara självförsörjande genom att under sommarhalvåret sälja din överblivna el. Beroende på elbolag och årstid kan du räkna med att åtminstone få ut mellan 10 och 50 öre per kWh för den el du säljer. Det finns även möjlighet att få en skattereduktion på upp till 60 öre per kWh för den överblivna el som matas in på elnätet. Med egna solceller kan du alltså ta kontroll över elpriset!

Skiner solen tillräckligt i Sverige?
Att solceller producerar mindre el under vintern i Sverige är sant. Men eftersom vi har långa dagar och många soltimmar under sommarhalvåret så producerar du troligen mer el än vad du kan använda. Överskottet säljs automatiskt till elbolaget och kan på så sätt kompensera dina elkostnader under de mörkaste vintermånaderna då solcellerna genererar mindre el. Solceller producerar el även om det är molnigt då panelerna når minst 1/3 av sin maxkapacitet.