Framtidens nära-nollenergihus är här

Alla Trivselhus värms som standard upp genom markvärme (bergvärme). Det ger en energianvändning som väl motsvarar den i ett passivhus, men ger betydligt större valfrihet när det gäller husets form, antal fönster och placering på tomten. Det innebär att alla Trivselhus är lågenergihus och även per dagens definition nära-nollenergihus.

Lågenergihus

I Sverige finns en stor mängd begrepp för lågenergihus. Några exempel är passivhus, minienergihus, egenvärmehus, nollenergihus, nära nollenergihus och plusenergihus. Gemensamt för alla dessa är att de alla använder mindre energi än vad byggnormerna (BBR) kräver.

För passivhus och minienergihus finns en kravspecifikation framtagen av Forum för energieffektiva byggnader (FEBY). Övriga begrepp bygger i allt väsentligt på samma teknik som används i ett passivhus med ett tillägg av egenproducerad förnybar energi, till exempel solceller och vindkraft.

Nära- nollenergihus

Enligt EU direktiv ska alla nya byggnader i Europa vara nära nollenergibyggnader (NNE) från och med 2021. Energiprestandadirektivet definierar en nära nollenergibyggnad som en byggnad som har mycket hög energiprestanda. Nära noll-mängden eller den mycket låga mängden energi som krävs bör i mycket hög grad tillföras i form av energi från förnybara energikällor, inklusive energi från förnybara energikällor som produceras på plats, eller i närheten.

Boverket har i uppdrag att föreslå vad nära noll ska innebära i Sverige i form av krav på byggnaders energiprestanda. Från och med 2019 ska alla nya byggnader som ägs och används av offentliga myndigheter vara nära nollenergibyggnader. Ett Trivselhus är per dagens definition ett nära nollenergihus.

Tätt klimatskal

För att kunna bygga lågenergihus prutar vi aldrig på klimatskalets kvalitet. Ytterväggen i ett Trivselhus består av 195mm + 45mm träregelverk med totalt 240 mm mineralullsisolering och väl tilltagna isoleringsnivåer i hela klimatskalet. Isoleringsnivåer motsvarar lösningar hos andra hustillverkare med frånluftsvärmepump som standard.

Väggen är vind- och fuktsäkrad och testad i provbänk. Dörrar och fönster sätts på plats i fabriken och särskild omsorg läggs på tätheten. För att behålla väggen tät genom hela byggnationen finns en smart installationszon för enkel rör- och kabeldragning.

Energijämförelse för Villa Malmö

(kWh/m2 år)

 

 Bergvärme     

 Frånluftsvärmepump          

BBR24-krav 

Malmö          

 31,5

 32,9

 50

Stockholm

 36,7

 42,1

 55

Falun

 43,9

 55,3

 75

Östersund

 54,0

 78,1

 95

 

Beräkningar avser uppvärmning och varmvatten exkl hushållsel vid
21° C rumstemperatur.

Markvärme och FTX

Sedan flera år tillbaka har Trivselhus valt att leverera bergvärmepump som standard. Det gör vi för att kunna erbjuda valfrihet gällande husets utförande, storlek och öppna lösningar som vi vet att våra kunder efterfrågar. Samtidigt som vi ser till att uppfylla både dagens och kommande skärpningar av energikrav.

En markvärmepump tar tillvara den energi som solen har lagrat i berg, mark eller vattnet och omvandlar sedan den till värme. Markvärme är lika miljövänligt som fjärrvärme producerad med biobränsle och ger en mycket låg energianvändning (jämfört med BBR:s krav). Det är inte bara är tryggt med tanke på miljön och stigande energipriser utan även höjer husets andrahandsvärde. Det är en långsiktig och lönsam investering.

Flera av våra kunder väljer dessutom till FTX-ventilation för renare inomhusluft, tystare rum och jämnare luftflöde, vilket bidrar till en ännu större energibesparing. Markvärmepumparna Trivselhus levererar är alla Svanen-märkta.

Låt oss berätta mer om möjligheterna med Trivselhus

Fyll i ditt namn, e-post och telefonnummer så återkommer vi.

Formuläret skickades

Tack!

Uppgifterna kommer att skickas till kontoret i {{formData.Office.SalesOfficeName}}
Stäng

Behöver du hjälp?

Låt oss guida dig