Framtidens nära-nollenergihus är här

Alla Trivselhus upp till 180 kvm boarea samt alla hus i serie Stella värms som standard upp genom frånluftsvärme. Hus med större boarea än 180 kvm värms istället genom markvärme (bergvärme). Markvärme ger en energianvändning som väl motsvarar den i ett passivhus, men ger större valfrihet när det gäller husets form, antal fönster och placering på tomten. Alla Trivselhus är lågenergihus och per dagens definition nära-nollenergihus.

Lågenergihus

I Sverige finns en stor mängd begrepp för lågenergihus. Några exempel är passivhus, minienergihus, egenvärmehus, nollenergihus och plusenergihus. Gemensamt för alla dessa är att de alla använder mindre energi än vad byggnormerna (BBR) kräver.

För passivhus och minienergihus finns en kravspecifikation framtagen av Forum för energieffektiva byggnader (FEBY). Övriga begrepp bygger i allt väsentligt på samma teknik som används i ett passivhus med ett tillägg av egenproducerad förnybar energi, till exempel solceller och vindkraft.

Tätt klimatskal

För att kunna bygga lågenergihus prutar vi aldrig på klimatskalets kvalitet. Ytterväggen i ett Trivselhus består av 195mm + 45mm träregelverk med totalt 240 mm mineralullsisolering och väl tilltagna isoleringsnivåer i hela klimatskalet. Isoleringsnivåer motsvarar lösningar hos andra hustillverkare med frånluftsvärmepump som standard.

Väggen är vind- och fuktsäkrad och testad i provbänk. Dörrar och fönster sätts på plats i fabriken och särskild omsorg läggs på tätheten. För att behålla väggen tät genom hela byggnationen finns en smart installationszon för enkel rör- och kabeldragning.

Vi provtrycker ert hus

Trivselhus ser provtryckning som ett naturligt led i att säkerställa en hög kvalitet på montagearbetet.

Att bara göra stickprovskontroller av lufttätheten är ett mycket trubbigt instrument, eftersom det är arbetsutförandet i varje hus som avgör om huset är tillräckligt tätt.

För att säkerställa kvalitet och låg energiförbrukning i det färdiga lågenergihuset provtrycker vi därför alla hus vi bygger med totalentreprenad.

Frånluftsvärme

Alla Trivselhus med mindre boarea än 180 kvm samt alla husmodeller i serie Stella värms som standard genom frånluftsvärme – en smart, användarvänligt och energieffektiv uppvärmningsmetod. Energi återvinns ur ventilationsluften och tillförs värmepumpen, vilket väsentligt reducerar energikostnaderna. Värmepumpen både ventilerar huset, levererar värme och bereder varmvatten.

Markvärme och FTX

Alla Trivselhus (förutom serie Stella) med större boarea än 180 kvm värms som standard genom markvärme (bergvärme) och samma uppvärmningsmetod kan väljs till även för mindre hus. Vi ger er friheten att hitta den mest optimala energilösningen utifrån ert unika hem och den unika platsen det byggs på. En markvärmelösning ger er större valfrihet gällande husets utförande, storlek och öppna lösningar. Samtidigt som vi ser till att uppfylla både dagens och kommande skärpningar av energikrav.

En markvärmepump tar tillvara den energi som solen har lagrat i berg, mark eller vattnet och omvandlar sedan den till värme. Markvärme är lika miljövänligt som fjärrvärme producerad med biobränsle och ger en mycket låg energianvändning (jämfört med BBR:s krav). Det är inte bara är tryggt med tanke på miljön och stigande energipriser utan även höjer husets andrahandsvärde. Det är en långsiktig och lönsam investering.

Flera av våra kunder väljer dessutom till FTX-ventilation för renare inomhusluft, tystare rum och jämnare luftflöde, vilket bidrar till en ännu större energibesparing. 

Energijämförelse för Villa Malmö

(kWh/m2 år)

 

 Bergvärme     

 Frånluftsvärmepump          

BBR24-krav 

Malmö          

 31,5

 32,9

 50

Stockholm

 36,7

 42,1

 55

Falun

 43,9

 55,3

 75

Östersund

 54,0

 78,1

 95

 

Beräkningar avser uppvärmning och varmvatten exkl hushållsel vid
21° C rumstemperatur.

Låt oss berätta mer om möjligheterna med Trivselhus

Fyll i ditt namn, e-post och telefonnummer så återkommer vi.

Formuläret skickades

Tack!

Uppgifterna kommer att skickas till kontoret i {{formData.Office.SalesOfficeName}}
Stäng

Behöver du hjälp?

Låt oss guida dig