Lågenergihus

Ett Trivselhus är ett lågenergihus per dagens definition

Lågenergihus

Ett Trivselhus är ett lågenergihus per dagens definition. I Sverige finns en stor mängd begrepp för lågenergihus. Några exempel är passivhus, minienergihus, egenvärmehus, nollenergihus och plusenergihus. Gemensamt för alla dessa är att de alla använder mindre energi än vad byggnormerna (BBR) kräver.

Ett Trivselhus värms upp genom frånluftsvärme eller genom markvärme (bergvärme) beroende på husets utformning och var i landet det byggs. Er säljare kan berätta mer om möjligheterna.

Tätt klimatskal

För att kunna bygga lågenergihus krävs ett bra klimatskal. Ett bra klimatskal förutsätter lufttäthet och bra isoleringsvärde. Väggen är vind- och fuktsäkrad och testad i provbänk. Dörrar och fönster sätts på plats i fabriken där särskild omsorg läggs på täthet. För att behålla väggen tät genom hela byggnationen finns en smart installationszon för enkel rör- och kabeldragning. Efter inflyttning säkerställer installationszonen dessutom att ni kan hänga upp saker på väggen utan att skada väggens täthet.

Vi provtrycker ert hus

Trivselhus ser provtryckning som ett naturligt led i att säkerställa en hög kvalitet på montagearbetet. Att bara göra stickprovskontroller av lufttätheten är ett mycket trubbigt instrument, eftersom det är arbetsutförandet i varje hus som avgör om huset är tillräckligt tätt. För att säkerställa kvalitet och låg energiförbrukning i det färdiga lågenergihuset provtrycker vi därför alla hus vi bygger med totalentreprenad.

Uppvärmning

Ett Trivselhus värms upp genom frånluftsvärme eller genom markvärme (bergvärme) beroende på husets utformning och var i landet det byggs. Er säljare kan berätta mer om möjligheterna.

Frånluftsvärme är en smart, användarvänlig och energieffektiv uppvärmningsmetod. Energi återvinns ur ventilationsluften och tillförs värmepumpen, vilket väsentligt reducerar energikostnaderna. Värmepumpen både ventilerar huset, levererar värme och bereder varmvatten.

En markvärmelösning ger er större valfrihet gällande husets utförande, storlek och öppna lösningar. En markvärmepump tar tillvara den energi som solen har lagrat i berg, mark eller vattnet och omvandlar sedan den till värme. Som tillval finns FTX-ventilation för renare inomhusluft och förvärmd tilluft vintertid, vilket bidrar till högre komfort och högre energibesparing.

Energijämförelse för Villa Malmö

(kWh/m2 år)

 

 Bergvärme     

 Frånluftsvärmepump          

BBR24-krav 

Malmö          

 31,5

 32,9

 50

Stockholm

 36,7

 42,1

 55

Falun

 43,9

 55,3

 75

Östersund

 54,0

 78,1

 95

 

Beräkningar avser uppvärmning och varmvatten exkl hushållsel vid
21° C rumstemperatur.

Låt oss berätta mer om möjligheterna med Trivselhus

Fyll i ditt namn, e-post och telefonnummer så återkommer vi.

Formuläret skickades

Tack!

Uppgifterna kommer att skickas till kontoret i {{formData.Office.SalesOfficeName}}
Stäng

Behöver du hjälp?

Låt oss guida dig