En hållbar produktion

Produktionen av våra lågenergihus strävar mot hållbarhet i allt från arbetssätt och byggmetod till inköp, produktutveckling och transporter.

Minskad förbrukning

Byggbranschen använder stora mängder energi och byggmaterial. För att minska resursförbrukningen är det viktigt att vi fortsätter arbetet för minskad energianvändning och minskat koldioxidutsläpp samt val av förnybara råvaror.

Trivselhus tillverkning av byggelement utförs på hantverksmässigt sätt av erfarna snickare. Detta medför ökad kontroll och känsla för det vi bygger. Trivselhus arbetar med detaljerade tillverkningsritningar och fastställda kontrollplaner, vilket kortar produktionstiden och därmed håller energiförbrukningen nere i våra fabriker.

Transporter

Våra hus levereras till hela Sverige från vår fabrik i Landsbro så det är viktigt att vi optimerar lasten och upprättar lastplaner för att maximalt utnyttja våra transporter. Vi samlastar även så mycket som möjligt och samarbetar endast med leverantörer som arbetar aktivt med att minimera sin miljöpåverkan. Truckarna i vår fabrik är eldrivna eller drivs på HVO-diesel.

Hållbara inköp & Produktutveckling

Redan i design- och konstruktionsfas ska hållbarhetsaspekter vägas in. Det kan handla om resurssnålhet, användning av förnybara material och energikällor, skydd av naturkapital och ekosystemtjänster samt giftfria material och andra hälsoaspekter i bruksskedet. Vi ska välja och föreslå miljömässigt bättre alternativ och därmed göra kundens val enkelt. Detta är ett arbete som påbörjats tillsammans med vårt produktutvecklingsteam och där vi tillsammans med våra leverantörer arbetar för att ta fram fler hållbara produktalternativ.

Vid inköp och val av leverantörer och entreprenörer ska miljöaspekterna beaktas. Vilket innebär att vi gör en riskbedömning av våra leverantörer redan i inköpsskedet. Vi använder vår leverantörskod som grund, med tydliga och kända krav på leverantörer och inköp.

Trivselhus är en av hustillverkarna som deltar i projektet KLiv PÅ där småhustillverkare i samverkan med akademi och forskningsinstitut ska kartlägga klimatpåverkan vid husbyggnation ur ett livscykelperspektiv. Läs mer om projektet

Provtryckning

Trivselhus ser provtryckning som ett naturligt led i att säkerställa en hög kvalitet på montagearbetet. Att bara göra stickprovskontroller av lufttätheten är ett mycket trubbigt instrument, eftersom det är arbetsutförandet i varje hus som avgör om huset är tillräckligt tätt. För att säkerställa kvalitet och låg energiförbrukning i det färdiga lågenergihuset provtrycker Trivselhus alla hus vi bygger på totalentreprenad.

Låt oss berätta mer om möjligheterna med Trivselhus

Fyll i ditt namn, e-post och telefonnummer så återkommer vi.

Formuläret skickades

Tack!

Uppgifterna kommer att skickas till kontoret i {{formData.Office.SalesOfficeName}}
Stäng

Behöver du hjälp?

Låt oss guida dig