Program

Program för tvådagars innovationsworkshop.

Dag 1

10.00 Inledning: Bakgrund & Syfte
10.10 Laget runt, Agenda och Klimatregler
11.00 Kännetecken för en hållbar områdesutveckling – möjligheter och svårigheter
12.00 Lunch
12.45 Platsen och dess förutsättningar
13.15 Idégenerering utifrån viktiga teman
14.15 Indelning i innovationsteam
15.00 Paus
15.30 Idé- och konceptutveckling i grupper
17.15 Återsamling och gemensam diskussion
17.45 Reflektion dag 1
18.00 Dagens arbete avslutas
19.00 Gemensam middag

Dag 2

8.00 Dagens agenda och check-in – Vi lär känna varandra lite bättre
9.00 Fortsatt konceptutveckling i grupper
12.00 Lunch
12.45 Vägen framåt. Planering av fortsatt arbete
13.30 Återsamling och diskussion
14.10 Avslutande reflektion
14.30 Tack för de här dagarna! Gemensam FIKA för de som har möjlighet att stanna en liten stund.

Illustration den moderna byn

Första dagen inleds med en kort introduktion följt av en kort utblick på temat Kännetecknen för en hållbar områdesutveckling, varpå vi diskuterar om vi känner igen oss i bilden som ges samt vilka möjligheter och svårigheter vi ser kopplat till detta. Efter lunchen lära vi känna den geografiska plats som vi har valt ut som ett exempel att arbeta utifrån. Representanter från kommunen berättar om platsen och viktiga förutsättningar. Därefter jobbar vi kreativt tillsammans, vi genererar idéer om viktiga beståndsdelar, hur vi kan utveckla konceptet och vad som krävs för att förverkliga den första moderna byn. Därefter delar vi in oss ett antal innovationsteam med uppgiften att värdera och vidareutveckla bra och viktiga idéer. Arbetsdagen avslutas med en återsamling i helgrupp och en avslutande reflektion kring dagens arbete. På kvällen fortsätter vi diskussionen under den gemensamma middagen.

Andra dagen inleds med en övning där vi lär känna medverkande aktörer och individer lite bättre. Vi gör posters som bl a beskriver våra motiv vill engagera oss i Den moderna byn (drivkrafter och intressen), på vilket sätt vi vill engagera oss och vad vi hoppas få ut av arbetet. Fram till lunch fortsätter arbetet i de olika innovationsteamen med fokus på idé- och konceptutveckling. Eftermiddagen inleds med att planera för det fortsatta arbetet. Därefter återsamlas vi i helgrupp, presenterar kort för varandra och diskuterar fortsättningen gemensamt. Dagarna avslutas med individuell och gemensam reflektion kring vad vi tar med oss från dessa dagar och tankar om fortsättningen. För de som har möjlighet så fikar vi tillsammans innan vi skiljs åt för denna gång.

Genom att delta får ni:
- En affärsmöjlighet genom ett nytt hållbart koncept för att bygga områden, inklusive arbetsmetod
- Ett utvecklat nätverk med personer med viktiga hållbarhetskompetenser
- Egen stärkt kompetens kring innovation, områdesutveckling och hållbarhet
- En samarbetsyta med kompletterande leverantörer med höga hållbarhetsambitioner.
- Delta i en tvådagars innovationsworkshop där vi lär oss enkla verktyg för innovation som kan användas i andra sammanhang
- Ett arbete som leds av erfarna process- och innovationsledare

Workshopen leds av:

Bodil SandénBodil Sandén är ekonomie doktor i innovationsprocesser. Hon arbetar som forskare och konsult på Xlent. Bodil anlitas ofta som strategisk rådgivare, coach och process- och förändringsledare i olika typer av innovationsuppdrag som samlar såväl olika aktörer, kompetenser och personligheter. Hennes uppdragsgivare finns både inom akademi, näringsliv och offentlig sektor.

Lisa JohnssonLisa Johnsson är beteendevetare och arbetar som strategisk rådgivare och process- och förändringsledare. Även hon är verksam på Xlent. Lisa anlitas ofta för att initiera och driva ett utvecklingsarbete och har erfarenhet från många sammanhang och olika faser av innovations- processen. Lisa uppskattas för sin unika förmåga att skapa ett stor engagemang för utvecklingsfrågor och att ställa frågor som river murar mellan individer, grupper och organisationer.

Daniel MattissonDaniel Mattisson arbetar som marknadsanalytiker på WSP. Han har en M.Sc. i Globalization, Brands & Consumption från ekonomihögskolan vid Lunds Universitet. Daniel fokuserar främst på frågor rörande omvärlds- och marknadsanalys samt handels- och konsumtionsstudier. Sedan 2015 arbetar även Daniel med forskning inom framtidsstudier vid Copenhagen Insitute for Future Studies (CIFS). Hans texter publiceras regelbundet i tidningarna Global Scanning Network samt Scenario.