Unik grön el för hållbara hem

Vi bygger hållbara hem och vill att de gröna tankarna finns kvar även när huset står klart Därför får våra nyinflyttade kunder ett unikt erbjudande om köp av grön el genererad ur de delar av trädet som inte hamnade i själva huset.

Gröna tankar

Trivselhus är en del av skogskoncernen Södra, som har stora arealer medlemsägd skogsmark och industrier för förädling av trä. Från dessa skogar hämtas det mesta av virket våra hus byggs av, vilket ger en spårbarhet genom hela kedjan från träd till färdigt hus. En garant för att alla Trivselhus byggs ansvarsfullt och långsiktigt.

Trä är ett fantastiskt byggnadsmaterial, eftersom träden och produkter av trä hjälper till att lagra koldioxid från luften vilket minskar växthuseffekten. Trä är en förnybar resurs som också kan återanvändas. Forskning ger ständigt upphov till nya material som kan tillverkas av trä och många pratar varmt om trä som ett framtidsmaterial. Av trä från Södras skogar tillverkas allt från virke och papper till textilier och drivmedel.

Träd blir till hus, papper, kläder och grön el

Till ett Trivselhus går det åt ungefär 40 kubikmeter virke, men eftersom inte hela stammen går att såga blir det en hel del material kvar som kan förädlas till annat i Södras industrier.

Av den resterande träråvaran kan Södra framställa* fjärrvärme till en motsvarande villa i två år. Dessutom pappersmassa för att förse en person med papper i över 50 år, biodiesel för 300 mils körning och textilmassa som motsvarar kläder för en person under dryga 80 år. Utöver detta är Södra en av Sveriges största producenter av grön el. För varje hus som Trivselhus bygger förädlar Södra fram mer än 20 000 kwh el, vilket motsvarar ungefär fyra års hushållsel eller en elbils förbrukning i mer än 10 000 mil. (*beräkningarna är teoretiska utifrån de volymer och produktslag som tillverkas inom Södra idag.)

Ta del av den gröna elen

Den gröna elen från Södra är alltså sprungen ur de delar av trädet som inte hamnade i själva huset. Trivselhus kunder kan nu precis som Södras skogsägare teckna elavtal med Södra El och få del av den gröna elen. Investerar man dessutom i solceller finns Södra Els tjänst ”Dela vattnet”, som gör det möjligt att spara egenproducerad sol-e från sommaren och istället utnyttja den på vintern.

Om du har byggt och bor i ett Trivselhus, mejla oss så skickar vi mer information om hur du tecknar avtal om grön el!

Låt oss berätta mer om möjligheterna med Trivselhus

Fyll i ditt namn, e-post och telefonnummer så återkommer vi.

Formuläret skickades

Tack!

Uppgifterna kommer att skickas till kontoret i {{formData.Office.SalesOfficeName}}
Stäng

Behöver du hjälp?

Låt oss guida dig