Movehome
Du använder en gammal webbläsare.
Vi rekommenderar att du byter till Google Chrome för att webbplatsen ska fungera bra.
logo
  Bygga hus med Trivselhus

  En mångfaldsträdgård i harmoni med naturen

  Ta del av Livfulla Trädgårdars tips för att skapa en hållbar trädgård. En förlängning av huset, en trygg plats där ni kan njuta av umgänge, liv och rekreation. Livfulla Trädgårdars utgångspunkt är att designa en trädgård, lika mycket i harmoni med husets arkitektur som med naturen. En trädgård som harmoniserar med naturen bildar en livfull oas där människor och många andra arter trivs.

  Erbjudande

  Livfulla Trädgårdar erbjuder Trivselhus kunder 15 % rabatt på trädgårdsdesigntjänster samt bjuder på första hembesöket, värde 3000 kr.

  Mångfald för framtidens skull

  En trädgård med stor artrikedom som verkar i harmoni med naturen är vacker, prunkande och lättskött. Samtidigt visar forskning att trädgårdar som hyser en stor variation av arter är viktiga nycklar för att rädda den biologiska mångfalden. Faktum är att den biologiska mångfalden mår uselt och sämst går det för insekterna som globalt sett minskat med 80% sedan 1990-talet. I Sverige hotas vart tredje vildbi av utrotning och fjärilarna har minskat med hälften på 30 år. Största anledningarna är blombrist och bostadsbrist. Men här har alltså ni som trädgårdsägare möjlighet att göra en viktig skillnad samtidigt som ni skapar er drömträdgård.

  De bästa tipsen

  Livfulla Trädgårdars bästa designtips där estetik och biologisk mångfald går hand i hand:

  • Behåll träd. Stora äldre träd har ett stort estetiskt värde i trädgården och utgör ryggraden i den biologiska mångfalden.
  • Buskage ger lä och skydd till småfåglar och pollinerare. Använd er av buskar för att skapa vackra blickfång och/eller som skydd mot insyn. Varför inte skapa mysiga trädgårdsrum och bersåer?
  • Lämna en del av er trädgård orörd. Vildvuxna buskage och träddungar ska inte underskattas som insynsskydd och mysfaktor. Dessutom gör ni en rejäl insats för djurlivet.
  • Låt gräsmattan blomma. Lämna öar av gräsmattan oklippt. Snart kommer blommor titta upp vilka utgör en stående kalasinbjudan till livsviktiga pollinerare.
  • Välj växter som blommar vid olika tidpunkter på året. Då finns det alltid något vackert att titta på i trädgården samtidigt som den ger viktig näring till bin och fjärilar hela säsongen.
  trivselhus livfulla trädgård bygga hus

  Träd, buskar, stenpartier, äng, damm/vattenspegel, kompost, stubbar, grenar, blommande växter och gräsmattor gynnar den biologiska mångfalden i trädgården

  Träd är fantastiska

  Äldre träd har ett stort värde för trädgårdens utseende då de ger höjd och rumslighet. De sätter helt enkelt grunden för er trädgårdsdesign. Träd är estetiskt vackra då de förändras med årstiderna vad gäller blomning, färg och form. Ett stort vackert träd som blickfång från ett fönster förenar arkitektur och trädgårdsdesign. I ett allt varmare klimat är träd som ger skugga en förutsättning för att många andra växter ska kunna växa där. Större träd som rotat sig på växtplatsen är dessutom mindre känsliga för torka och kräver knappt någon skötsel alls. Dessutom, hur underbart är det inte att ligga i en hängmatta en varm sommardag och låta blicken förvinna bland lövverket, eller att dricka eftermiddagskaffet i skuggan av en stor trädkrona? Och visst är de bästa gungorna de som hänger högt uppifrån en gren?

  I äldre träd bor det tusentals olika arter och träd utgör därför ryggraden i den biologiska mångfalden. Deras grönska bygger på höjden vilket ger mer biologisk mångfald på färre kvadratmeter. De förser fåglar med mat och bostäder och skapar vindskydd åt fjärilar, bin och andra insekter. Dessutom är löven en enorm resurs då de med maskarnas hjälp omvandlas till fin mullrik jord som ger välmående och vackra växter i er trädgård.

  Står träden på fel plats i trädgården? Kanske kan ni planera trädgården utifrån träden istället. Står det ett träd där ni vill anlägga en altan. Grattis! Gör hål för stammen och ni har skapat ett vackert solskydd. Tar träden för stor plats eller skymmer? Lyft eller gallra trädkronan. Om trädgården saknar träd är det väl värt att investera i träd tidigt i skapandet.

  Skapa med buskar

  En trädgård enbart bestående av en öppen gräsmatta kan kännas otrygg och tråkig. Ett tips är att med buskar skapa dynamik och vackra blickfång. Ett enkelt sätt att skapa en mysig och inbjudande trädgård är att anlägga sittplatser på fler ställen än endast på altanen.

  Syrenbersån är kanske det vanligaste exemplet på ett trädgårdsrum men buskar finns i mängder av färger och storlekar och för alla lägen. I den mindre trädgården kan ni skapa gröna rum med spaljéer och klätterväxter. Pergolas inklädda med klätterväxter är ett annat trevligt sätt att skapa vackra trädgårdsrum.

  Sist men inte minst är täta blommande buskage en viktig källa till mat för pollinerare och som gömställe för småfåglar. Välj buskar som blommar vid olika tidpunkter, då finns det alltid något vackert att titta på samtidigt som ni förser bin och fjärilar med mat under hela säsongen.

  Lämna en del av trädgården orörd

  Gynna biologisk mångfald och förenkla trädgårdsarbetet genom att lämna en del av trädgården ifred. Kanske har ni ett vildvuxet buskage, en karg klipphäll med mossa eller en skogsdunge av löv eller barrträd. Alla dessa miljöer bidrar till artrikedom. Här får det gärna ligga död ved i form av trädstammar, stubbar eller tjockare grenar. Idag råder det brist på död ved i skogarna varför dessa inslag gynnar flertalet vedlevande insekterna som idag är allvarligt hotade. Till vedlevande insekter hör exempelvis skalbaggar som har en viktig roll i att bryta ner organiskt material till jord.

  Ett buskage eller en träddunge kan användas som insynsskydd och bidra med en känsla av trygghet när ni vistas i trädgården. Tänk på att det ofta tar flera år för nyplanterade buskar och träd att nå önskad höjd.

  Låt gräsmattan blomma

  Gräsmattan är visserligen grön men består enbart av en enda art och kan liknas vid en öken där inga arter kan leva. Ett tips är därför att lämna öar av din gräsmatta oklippt, gärna på soliga platser. Snart kommer blommor som Klöverblom, Tusensköna och Röllika att titta upp vilka älskas av pollinerare som humlor och fjärilar.

  Vill ni skapa en mer ängsliknande miljö över tid klipper ni gräset i slutet av juli. Låt det ligga och fröa av sig någon vecka. Därefter slänger ni växtresterna på komposten. Genom att växtresterna inte tillåts ligga kvar och omvandlas till näring blir marken med tiden allt mer näringsfattig och det älskar ängsblommorna.

  Välj växter som blommar vid olika tidpunkter

  Genom att välja växter som blommar vid olika tidpunkter på säsongen finns det alltid något att njuta av i er trädgård. En trädgård som blommar från vår till höst förser dessutom pollinerare med mat under hela säsongen. Kombinera olika former som kontrasterar varandra för en vacker design i rabatten. Steppsalvia och Röllika eller Solhatt och Anisisop är exempel på vackra kombinationer av bi – och fjärilsvänliga växter. Insekternas munnar ser olika ut och är ofta anpassade efter en eller vissa växter. Därför är just variation av olika växter en bra tumregel för att locka en mångfald av nyttoinsekter till din trädgård.

  Förslag på växter som blommar vid olika tidpunkter och som älskas av pollinerare:
  Vår: Sälg (Videung), Krusbär, Körsbär, Narcisser, Krokus och Snödroppar
  Sommar: Vädd, Stäppsalvia, Röllika, Kaprifol, enkelblommande Rosor, Hallon, Lind
  Höst: Aster, Kärleksört, Solhatt och Höstanemon

  Om Livfulla trädgårdar

  En gemensam passion för trädgårdsdesign i kombination med stort miljöengagemang förde Raisa och Sofia samman. Tillsammans driver de företaget Livfulla trädgårdar som tar fram designritningar för hela eller delar av er trädgård. Med en trädgårdsritning från Livfulla Trädgårdar får ni hjälp att skapa en vacker och artrik mångfaldsträdgård.

  Livfulla Trädgårdar erbjuder Trivselhus kunder 15 % rabatt på trädgårdsdesigntjänster samt bjuder på första hembesöket, värde 3000 kr.

  Läs mer om Livfulla Trädgårdar
  Kanske är ni även intresserade av

  Låt oss berätta mer om möjligheterna med Trivselhus

  Skriv er fråga och fyll i era kontaktuppgifter så hör vi av oss!

  Välj byggkommun

  Behöver ni hjälp?

  Låt oss guida er