Vad tyckte du om husvisningen?

Vi på Movehome/Trivselhus vill ständigt förbättra oss för att kunna bemöta dig som kund på bästa sätt. Därför är vi tacksamma om du ger oss dina synpunkter på vår husvisning i Östersund!

Hur fick du allra först information om denna husvisning?
Vilken är den främsta anledningen till ditt besök på denna visning?
När planerar du att eventuellt bygga hus?
Hur upplever du materialkvaliteten i huset? (Gradera på en skala 1-5 där 5 är högsta kvalitet)
Hur upplever du bemötandet från Movehomes säljare och övrig visningspersonal? (Gradera på en skala 1-5 där 5 är bästa möjliga bemötande)