Våra experter bygger ert hus

Ert Trivselhus byggs alltid av våra erfarna experter. Säljare, arkitekter och byggare tar ansvar för hela nybyggnationen.

När ni väljer att låta oss bygga ert nya hus ger vi er ansvarsfullt expertstöd och bred service från start till mål. Tillsammans med någon av våra kunniga säljare tar ni reda på vilka förutsättningar som finns för att förverkliga just din husdröm när det gäller tomt, hustyp och ekonomi. Våra säljare är auktoriserade trähussäljare och utbildade på de områden de servar med. Det innebär att våra säljare har en grundutbildning med en kontinuerlig uppdatering gällande lagar, avtalsvillkor, etiska regler och byggregler.

Säljaren finns med som stöd under hela nybyggnationen och hjälper även till vid kontakter med myndigheter och bank.

Personlig lösning

Om ni vill erbjuder vi er hjälp av en arkitekt som skräddarsyr en huslösning. Våra arkitekter har bred erfarenhet av att skapa unika villor och hjälper till med prioriteringarna och att tolka planbestämmelser och krav. Ni får även personlig konsultation hos vår köksleverantör och lokala kakel- och klinkerbutik. 

Vårt Byggcenter samordnar och tar ansvar

Trivselhus eget Byggcenter med byggledare och projektsamordnare har ett starkt samarbete med de underentreprenörer som är utvalda att utföra byggnationen (färdigställandefasen) av ert hus.

Byggcentrets tidsplanering och samordning mellan entreprenörer och leverantörer av olika material är viktiga för att säkra att huset färdigställs i rätt tid och till rätt kvalitet. Utsedd byggarbetsmiljösamordnare (BAS-U) har bland annat till uppgift att planera och styra det dagliga arbetet på bygget.

Nödvändiga kontakter och möten mellan vår personal och byggarbetsmiljösamordnaren sker under hela byggnationen. Inför vissa val kan även ni behöva träffa byggledare och underentreprenörer direkt på byggplatsen.

Avsiktsförklarade underentreprenörer

Trivselhus arbetar med avsiktsförklarade underentreprenörer. Det är entreprenörer som vi har godkänt och som därmed ingår i vårt nätverk. De får kontinuerlig information, utbildning och uppdatering vad gäller Trivselhus produkt, inklusive förändringar i de regelverk som berör Trivselhus, exempelvis Boverkets regelverk och regler kring arbetsmiljö.

Trivselhus underentreprenörer förstår vikten av att förvalta och slutföra vår produkt – det småländska hantverket – på bästa sätt.

En av de utvalda – Mats Nilsson, Remo Bygg

Mats Nilsson Remo Bygg  – Det är med stor stolthet jag säger att jag är en av de utvalda Trivselhusbyggarna. Det känns tryggt med en så erfaren aktör i ryggen. Trivselhus står för kontinuerliga avstämningar, borgar för att underleverantörer i alla led lever upp till sina åtaganden och ser till att vi tillsammans skapar precis det hem som kunden drömmer om. Att passformen på husdelarna dessutom är bland den bästa jag upplevt underlättar såklart arbetet, samtidigt som det säkerställer kvaliteten. Jag har svårt att tänka mig ett bättre upplägg eller ett starkare koncept.

Välkommen till oss

Alla totalentreprenadkunder hos Trivselhus är dessutom varmt välkomna till någon av våra informationsdagar på vår huvudanläggning i Småland. Under några intensiva timmar får ni följa vår produktion och få en inblick i hur vår hustillverkning går till. Vi hälsar er välkomna till Drömfabriken!