Leveransplanering - Preliminiär tidplan

Leveransplaneringen gör vårt Byggcenter, som ansvarar för entreprenaden och färdigställandet av ditt hus.