Bygga hus från idé till inflyttning

Ett husbygge innehåller många olika steg. Här kan ni följa hur det går till från idé till inflyttning, när ni väljer Trivselhus totalentreprenad.

Ett husbygge kräver en inarbetad modell för att allt ska klaffa perfekt för er som husbyggare. Trivselhus totalentreprenad följer ett genomtänkt flöde och tar ansvar genom hela resan. Den höga kvaliteten grundas redan under de första mötena med vår erfarna och ansvarsfulla säljpersonal. Sedan följer sådant som val av husmodell, ekonomisk planering och bankkontakter, bygglov, leverans och själva husbygget. I samband med inflyttning görs en slutbesiktning, så att ni kan vara trygga med att allt är rätt och riktigt utfört.

Tillsammans med vår säljare går ni igenom de idéer ni har om ert nya drömboende. 

Önskemål och familjens behov behöver matchas till tomtens förutsättningar såsom väderstreck, topografi och planbestämmelser t ex byggbar mark, bygghöjd, takvinklar e t c.

Ni väljer om ni vill bygga ert hus med totalentreprenad eller med delad entreprenad (materialleverans). Ni bör göra ert val utifrån era förutsättningar, kompetens, kunskap och tid.

För att få rätt förutsättningar och för att Trivselhus ska kunna ta fullt ansvar för markarbete och grundläggning, genomför vi en markundersökning när vi anser att så behövs. Utifrån den undersökningen kan Trivselhus sammanställa omfattningen av de arbeten som krävs på just er tomt. I en första kalkyl kan vi lämna en uppskattning på tillkommande kostnader för markarbeten.

 

Vår säljare tar fram produktionskostnaden för huset, och en offert som är ett underlag för en totalentreprenad. Trivselhus offert omfattar såväl materialleverans som entreprenader för att färdigställa huset. Er husritning tillsammans med val av inredning, val av entreprenadform och er tomt med dess förutsättningar utgör underlag för att ta fram en offert för Trivselhus åtagande.

Produktionskostnadskalkylen är en unik sammanställning över alla kända kostnader som rör er byggnation, varav Trivselhus åtagande är en del. Tillsammans kompletterar vi produktionskostnadskalkylen med övriga kostnader. Kalkylen är ett beslutsunderlag för er och er bank, för att kunna erhålla lånelöfte.

Om ni tecknar ett kontrakt för totalentreprenad med Trivselhus, baseras det på Konsumenttjänstlagen och Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader (ABS 18), Trivselhus leveransdeklaration (LDv) med Allmänna Villkor. Trivselhus säljare går igenom alla förutsättningar och villkor kring kontraktet. Dessutom ingår en Färdigställande- och Nybyggnadsförsäkring på det material Trivselhus levererar och de entreprenadarbeten som finns kontrakterade.

Trivselhus tar fram bygglovsritningar som redovisar planritning, fasader, sektioner samt en situationsplan (tomtkarta/nybyggnadskarta) där föreslagen placering av huset finns inritat.

Enligt Plan- & Bygglagen är ni som byggherre skyldig att anlita en Kontrollansvarig (KA). Denne ska utses i samband med bygglovsansökan.

Avgift till kommunen för att få ansluta till kommunens nät för vatten och avlopp. Anslutningsavgift för el betalas till företag som distribuerar tjänsten.

Ni är fastighetsägare och byggherrar och därmed de som söker bygglov. Tiden för handläggning av ett bygglovsärende med kompletta handlingar varierar från kommun till kommun.

Det är ni som sökande av bygglov som har kontakten med Byggnadsnämnden och får det skriftliga beslutet med godkända ritningar. Ni förmedlar då dessa handlingar till Trivselhus och er kontrollansvarige.

När kommunen arbetar med ert ärende, går ni tillsammans med Trivselhus säljare igenom alla val av utrustning och utformning av hus och entreprenad för att kunna göra en slutlig beställning av ert hus. Ni besöker också vår köksleverantör där ni får professionell hjälp av en köksdesigner.

När ni gjort era val skickar ni tillsammans med er säljare hela ärendet vidare till Trivselhus huvudkontor för en slutlig genomgång och orderbekräftelse. Orderbekräftad slutbeställning och eventuellt justerad huvudritning kommer därefter i retur till er för det slutliga godkännandet.

Vid projektgenomgången gör vi en sammanfattning av hela byggnationen.

När er slutliga order har kommit in påbörjar vi beställning av fönster, dörrar och allt övrigt material som behövs för att tillverka ert hus i fabriken. Vi påbörjar också alla installations- och konstruktionsritningar för just ert hus.

Leveransplaneringen görs av vår byggledning, som ansvarar för entreprenaden och färdigställandet av ert hus.

Bygget får inte starta förrän Byggnadsnämnden har lämnat startbesked. Det är först då vi kan ta fram en definitiv tidplan. Därefter beställs tid hos kommunen för utsättning av huset på er tomt.

Det första som sker på er tomt är markarbeten för huset och eventuell planering i övrigt för infart, trädgård. När markarbeten är slutförda görs grunden för huset. Alla anbud som tas in för mark- och grundläggning måste baseras på fastställd situationsplan där byggnadshöjd och placering av byggnad är godkänd av Byggnadsnämnden.

Ert monteringsfärdiga hus lastas på lastbil för leverans till tomten! Vid regn sker lastningen sker under tak. På byggplatsen växer sedan ert hus fram i snabb takt. Efter ett par dagar står ett hus med väggar och tak på plats. Ni är varmt välkomna till stommontering av ert hus - en dag som ni alltid kommer att minnas!

Under hela byggprocessen sker en uttorkning av huset. Det är viktigt att uttorkningen får ta den tid som behövs. Ni får en bättre slutprodukt och ett hus som mår bra. Under byggtiden kommer ni att bli kallad till byggmöten. Även Byggnadsnämnden kallar till möten under byggtiden.

Ert nya hem är färdigbyggt och det är dags för slutbesiktning! Vid slutbesiktningen samlas vi kring just ert hus - en viktig dag för oss alla. Besiktningen utförs av en opartisk besiktningsman.

Innan ni kan flytta in i ert hus ska ni tillsammans med Byggnadsnämnden och er kontrollansvarige ha ett slutsamråd i huset. Till slutsamrådet skal   l alla funktionskontroller och intyg vara utförda och utfärdade. Därefter utfärdar Byggnadsnämnden ett slutbesked.

Varmt välkommen hem! Ert drömhus är nu verklighet! Vi tillsammans har sett till att ni blivit en av våra många nöjda kunder.

Om ni vill och anser er ha avvikelser i ert hus, kan ni kalla till en 2-årsbesiktning. Besiktningen ska ske inom 2 år räknat från slutbesiktningsdagen.

Låt oss berätta mer om möjligheterna med Trivselhus

Fyll i ditt namn, e-post och telefonnummer så återkommer vi.

Formuläret skickades

Tack!

Uppgifterna kommer att skickas till kontoret i {{formData.Office.SalesOfficeName}}
Stäng

Behöver du hjälp?

Låt oss guida dig