Entreprenadformer & ansvarsroller

Skriver vi ett enda kontrakt?
JA. Totalentreprenad är vårt erbjudande för det bästa, enklaste och tryggaste sättet att bygga hus. Det innebär att vi skriver ett enda kontrakt där Trivselhus åtar sig hela ansvaret för allt från att leverera material och utföra entreprenaden till samordning och arbetsmiljö. Helt enligt det vi kommit överens om och avtalat, vilket betyder att ni inte drabbas av överraskningar och dolda kostnader.

Totalentreprenad, nyckelfärdigt eller inflyttningsklart?
Totalentreprenad kallas ibland också inflyttningsklara hus eller nyckelfärdiga hus. Det varierar ofta mellan olika hustillverkare vad som verkligen ingår i begreppen, så det är viktigt att jämföra. Trivselhus totalentreprenad är en totallösning där allt ingår.

Vilka byggare anlitar Trivselhus?
Avsiktsförklarade kallar vi de underentreprenörer vi samarbetar med. Det är entreprenörer som Trivselhus godkänt och som ingår i vårt nätverk. Vi ser till att de får utbildning och information vad gäller Trivselhus produkt inklusive förändringar i de regelverk som berör nybyggnation, exempelvis Boverkets regelverk, branschregler och regler kring arbetsmiljö. Trivselhus underentreprenörer förstår vikten av att förvalta och slutföra vår produkt – det småländska hantverket – på bästa sätt.

Hur lång är byggtiden?
Husets storlek och hela projektets omfattning avgör tider för projektering, leveranser och byggnation.
Projektering av skiss, bygglovshandlingar och arbetshandlingar, inkl handläggning byggnadsnämnden, ca 4-5 månader.
Handläggning av bygglov är specifikt för varje kommun och tiden kan variera.
Byggtid: ca 8-10 månader inkl semesterveckor.

När kan vi flytta in?
Ni kan flytta in efter godkänd slutbesiktning och godkänt slutbesked från Byggnadsnämnden. Ni får en tidplan och ett datum för slutbesiktningen. Trivselhus ansvarar för tidplanen och bokar datum för slutbesiktningen.

Ni tillsammans med er kontrollansvarige bokar tid för slutsamråd för att få slutbeskedet. Därefter kan ni flytta in i ert nya hus!

Vad händer om bygget inte blir klart i tid?
Om vi som entreprenör behöver en förlängning av tidplanen är det viktigt att vi informerar er i god tid. Vi medverkar till en bra lösning för vår kund så skada blir så liten som möjligt. Rent juridiskt regleras dröjsmål i Konsumenttjänstlagen och Allmänna Bestämmelser för Småhusentreprenader ABS09.