Egna idéer och egen ritning

Går husmodellerna att förändra?
Ja, självklart! Se våra husmodeller som inspiration. Alla husmodeller kan enkelt förändras efter önskemål och familjens behov.

Kan ni bygga ett hus som vi ritat själva?
Vårt byggsystem är väldigt flexibelt och ni har stora möjligheter att få just det hus som ni drömmer om. Våra arkitekter hjälper er att skapa ett bra hus utifrån era önskemål och tomtens förutsättningar. Samtidigt ser de till att alla krav som ställs vid nybyggnation efterföljs.

Kan vi ändra på skissen som vi får av Trivselhus?
Ja, det vanligaste är att man behöver revidera ritningen någon gång innan man är helt nöjd. Är det inga större ändringar kanske det passar bättre att revidera på bygglovsritningen istället för att processen ska gå framåt.

Kan vi få träffa en arkitekt?
Vi har arkitekter placerade på olika platser i landet där ibland möten ordnas med kund. Men allt oftare har vi istället digitala möten via telefon och teamviewer, där ni kopplar upp er mot arkitektens datorskärm och på så sätt kan man se och samtidigt prata kring husets utifrån 3D-vyer.

Vad för material kan jag förvänta mig att få på ett skissat hus?
Alla våra arkitekter ritar i Revit som är ett CAD-program med 3D. Det gör att ni som kund, och även vi, får en bättre förståelse för huset - vad som funkar bra och mindre bra. Här finns många olika möjliga sätt att visa huset på, men det vanligaste är att vi lämnar ifrån oss 3D-exteriörer och 2D-planer, ibland även 3D-planer. Initialt kan våra arkitekter även bolla handskissade idéer innan ni tillsammans landat vi en lösning att bygga vidare på.

Vi vill ha ett arkitektritat hus – kan vi få det hos Trivselhus?
På Trivselhus jobbar arkitekter med att skapa nya husmodeller och kundanpassade hus. De har lite olika utbildningar och bakgrund men en sak gemensamt – alla vet vad som krävs för att skapa ett fantastiskt hus just för er. Arkitektgruppen har tagit fram egna designvärden för att tydliggöra de olika delar som är viktiga just när man ritar hus – stil, funktion, rumslighet, harmoni och helhet.

Vi undrar över hur stora ”normala” rum är kvm-mässigt?

Här handlar det mycket om tycke och smak, en del vill ha generösa och luftiga sovrum medan andra tycker att "där ska man ändå bara sova". Det finns funktionsmått som är reglerade i Svensk standard som anvisar hur stor plats möbler, inredning mm måste ha för att tillgängligheten ska uppfyllas och de styr storleken på rummen. Tänk även att ett stort långsmalt rum kan vara svårmöblerat medan ett mer kvadratiskt kan upplevas som rymligt och luftigt.

Några exempel:

- Barnsovrum 9-11 kvm, i den nedre skalan funkar man det finns ett anslutande allrum.
- Föräldrasovrum 14-16 kvm.
- Vardagsrum 25-35 kvm
- Wc/dusch minsta måtten för att klara krav på tillgänglighet är 1,7x2,4 m

Titta gärna på våra husmodeller  eller beställ vår huskatalog för att få en uppfattning om hur stora rummen är och vad som ryms i dem.