Vad händer om bygget inte blir klart i tid?

Om vi som entreprenör behöver en förlängning av tidplanen är det viktigt att vi informerar er i god tid. Vi medverkar till en bra lösning för vår kund så skada blir så liten som möjligt.
Rent juridiskt regleras dröjsmål i Konsumenttjänstlagen och Allmänna Bestämmelser för Småhusentreprenader ABS09.