Hur lång är byggtiden?

Husets storlek och hela projektets omfattning avgör tider för projektering, leveranser och byggnation.
Projektering av skiss, bygglovshandlingar och arbetshandlingar, inkl handläggning byggnadsnämnden, ca 4-5 månader.
Handläggning av bygglov är specifikt för varje kommun och tiden kan variera.
Byggtid: ca 8-10 månader inkl semesterveckor.