Kan vi ändra på skissen som vi får av Trivselhus?

Ja, det vanligaste är att man behöver revidera ritningen någon gång innan man är helt nöjd. Är det inga större ändringar kanske det passar bättre att revidera på bygglovsritningen istället för att processen ska gå framåt.