Vi finns på plats i Almedalen

Vi vill skapa hållbara hem. Därför vill vi väcka debatt kring småhusbranschens ansvar och roll i omställningen till en mer hållbar produktion. Ett viktigt forum för det arbetet blir Almedalsveckan i Visby den 1-8 juli 2018, där vi diskuterar hur bransch, regelverk och industri ska komma ikapp utvecklingen. Men vi är också där för att knyta nya kontakter så att vi tillsammans kan skapa ännu fler hållbara hem.

Bjud in oss till ditt samtal

Vi finns på plats i Almedalen och vill gärna träffa er och bidra med vår kunskap, kompetens och erfarenhet. Passa på att bjuda in oss som föreläsare, paneldeltagare eller för ett förutsättningslöst möte under Almedalsveckan. Vi pratar gärna om hållbarhet i stort, konsumentbeteenden och framtidens hållbara, smarta och innovativa boendemiljöer.

Pernilla Enkler, Hållbarhetschef
Pernilla Enkler, Hållbarhetschef, 073-066 34 38, pernilla.enkler@trivselhus.se
Pernilla pratar gärna om att gå från vision till att lyckas implementera hållbarhetsarbetet i affärsmodellen, hur framtidens hållbara, smarta och innovativa boendemiljöer ser ut och vikten av att det måste vara lätt att göra rätt. 

Nazmije Kllokoqi, Hållbarhetssamordnare
Nazmije Kllokoqi, Hållbarhetssamordnare, 072-451 64 87, nazmije.kllokoqi@trivselhus.se
Nazmije pratar gärna om miljöcertifieringen Svanen och hur man kan miljösäkra vårt framtida boende. Det innefattar såväl sund boendemiljö, låg energianvändning samt en kvalitetssäkrad byggprocess.

Tor Fjaestad, Marknad- och försäljning
Tor Fjaestad, Försäljningschef, 072-247 54 94, tor.fjaestad@trivselhus.se
Tor pratar gärna om mark, byggnation och framtidens boende.

Torbjörn Miller, Mark- och exploateringschef
Torbjörn Miller, Mark- & Exploateringschef, 070-226 34 26, torbjorn.miller@trivselhus.se
Torbjörn pratar gärna om hur man kan erbjuda småhusbaserade bostadsområden för olika bostadsbehov i olika skeden i livet genom samarbeten mellan olika bostadsaktörer. Genom att kombinera olika bostadstyper från olika aktörer inom samma kvarter uppnår man en högre nivå av mångfald. Visionen är att kunna bo kvar i sitt bostadsområde trots att behov och förutsättningar ändrar sig genom livet.  

Kjell Lundgren, Affärsutvecklare
Kjell Lundgren, Affärsutvecklare, 073-367 07 61, kjell.lundgren@trivselhus.se
Kjell pratar gärna om affärsutveckling i stort och digitaliseringens påverkan på vårt boende.

Charlotta Sabel, Projektledare grupphus
Charlotta Sabel, Projektledare grupphus, 070-754 70 30, charlotta.sabel@trivselhus.se
Charlotta pratar gärna om vad vi på Trivselhus kan hjälpa till med vid ett grupphusområde från ax till limpa. Tänka på utformningen av området. Analys av marknanden, blandad bebyggelse. Lång erfarenhet i byggbranchen.