Söderby Park

Trivselhus har under 2014-2015 i samarbete med Söderby Developers Holding AB uppfört lägenheter i Söderby Park.

Söderby Park är ett expansivt område med småstadsbebyggelse av olika karaktär i Salems kommun. Byggnationen har omfattat hela 61 st lägenheter i form av parhus och radhus i bostadsrättsform. 
– Vi är glada över detta avtal som visar på hur Trivselhus tillsammans med samarbetspartners kan ta fram attraktiva lösningar i projekt för
stadsnära förtätad bebyggelse, säger Trivselhus vd Jan Johansson.

Bilder