RMT Invest

RMT Invest AB är ett lokalt företag som skapar och utvecklar olika fastighetsprojekt inom Örebroregionen, varav ett flertal i samarbete med Trivselhus.

RMT Invest har som målsättning att bli kundens självklara val när man eftersträvar genomtänkta och anpassade områden med moderna och kostnadseffektiva boendemiljöer, där huskvalitet och entreprenadkvalitet är ledord. RMT Invest samarbetar med de stora, branschledande företagen där kvalitetsprocesser och målsättningar överensstämmer med deras egen filosofi.

- Trivselhus är en viktig samarbetspart som bidrar till att våra kunder har möjlighet att köpa sina bostäder på ett tryggt och säkert sätt där långsiktighet och professionalism i samtliga led är en självklarhet, säger Tomas Östgren delägare i RMT Invest.

RMT Invest har tillsammans med Trivselhus flera pågående projekt, där Trivselhus ansvarar för allt från entreprenad, ritningar, energiberäkningar, leveransdeklarationer till färdigt hus:

 

 

 BRF ABBORREN

10 st friliggande 2-planshus på 138 kvm med carport och förråd. Till varje hus finns 400-600 kvm grönyta med trädäck. Planerad inflytt sommar 2016.

BRF GÖSEN

12 st parhus i New England-stil med Carport och förråd, endast 400 meter till förskola och skola. Planerad inflytt hösten 2016.

MOSÅSVIKEN

Området uppförs i två etapper, BRF Mosåsviken 1 och BRF Mosåsviken 2, med totalt 58 bostäder.

BRF Mosåsviken 1
Totalt 29 st bostäder i New England-stil fördelat på 11/2-plans radhus, 2-plans kedjehus och 2-plans parhus. Inflyttning planerad under 2017/2018.

BRF Mosåsviken 2
Totalt 29 st bostäder i New England-stil fördelat på 11/2-plans radhus, 2-plans kedjehus och 2-plans parhus. Inflyttning planeras efter slutförsäljning av etapp 1.

 

 

Bilder