H-hus byggt med öppet till nock

Hej, Vi har tittat på Trivselhus H-hus A0:20. Finns det möjligheter att bygga ett sådant hus med öppet upp till nock i hela/delar av huset? Ev loft på vissa delar för t.ex förvaring eller annat syfte. Mvh Kristoffer

Designchef/arkitekt Jessica Nilsson svarar:

A:020 är ritat med ryggåstak i kök och vardagsrum vilket man kan beskriva som en öppning till nock. Det kan man välja till i hela huset om man så vill. Ryggåstak innebär en fribärande takstol med olika taklutning invändigt och utvändigt. Om man istället vill ha en synlig nockbalk kräver den bärning vilket påverkar planlösningen.

Planlösningen påverkas också om man vill lägga till ett loft, trappa måste få plats och bärning under loftet måste skapas. I detta fallet skulle ett loft inte innebära så stort utrymme. Skulle kunna skapas genom ett bredare hus eller en brantare taklutning.

Jessica