Tillbyggnad

Hej, Jag har ett hus byggt 2005 och funderar på att addera en sidobyggnad med uteplats, typlikt Skiss No 954! Jag har en grå fasad med cellolidskivor (snarlikt gammal grå asbest). Kan det bli snyggt & säljer ni tillbyggnader?

Designchef/arkitekt Jessica Nilsson svarar:

Om du har ett tvåplanshus likt 954 eller C:002 som det numera kallas, borde det fungera bra att koppla på en enplansdel. Bredden på huset påverkar lösning av tillbyggnaden och hur mycket den behöver skjuta ut från huskroppen. Tänker du dig att ha både garage och uterum i bredd, så får tillbyggnaden troligtvis skjuta ut fram - eller baktill. Här får du tänka på hur solen vandrar på tomten och hur vinkeln på baksidan är byggd så att det inte blir för trångt.

Sammanfattningsvis är det svårt att uttala sig om lösningen när jag inte vet mera om din planlösning och tomt, men en kopplad enplansdel till ett tvåplanhus skapar ofta en fin helhet. Kanske ska du välja ett annat material på garaget för att skapa en ännu tydligare kontrast.

När det gäller byggnationen av en tillbyggnad av det här slaget rekommenderar jag dig att vända dig till en lokal byggfirma.

Lycka till!