1-plan eller 1,5-plan?

Hej, jag undrar vad som är mest ekonomiskt att bygga; 200kvm på ett plan eller på 1,5? Men med tanke på vad som är dyrast att bygga med takstolar etc, men även att värma upp. Detta måste vi bestämma först....
MVH Kicki W.

Designchef/arkitekt Jessica Nilsson svarar:

Ett hus som är i den storleksordningen blir mer ekonomiskt att bygga som 1,5-plan. Detta eftersom det då bl.a. krävs en mindre markarbete/grundplatta och mindre löpmeter vägg för samma kvadratmeter golv. Värt att tänka på är att det finns fördyrande detaljer på 1,5-planshus som vinklar, takkupor, balkonger som kan påverka och få priserna att närma sig ett 1-planshus. Fördelen med ett 1-planshus är att det är full rumshöjd överallt, inget snedtak, vilket gör det enklare att disponera utrymmen. Avgörande är också gällande planbestämmelser på din tomt.