Souterränghus

Vad finns det för regler för att få bygga ett souterränghus?

Designchef/arkitekt Jessica Nilsson svarar:

Det står angivet i gällande detaljplan för den aktuella fastigheten om man får bygga suterrängvåning. Det är detaljplanen som reglerar husets utformning som maximal storlek och höjd.

Vänligen, Jessica