Lär känna tomten. Så blir plats och hus ett hem!

Kanske hittar ni ert drömhus först och börjar leta tomt sedan. Eller så har ni redan valt tomt och ska nu börja fundera på hus. Oavsett vilken ordning ni gör saker i mår både huset och platsen alltid bäst av att komplettera varandra.

Det kan vara lätt att fastna för ett favorithus och glömma bort att det också ska vara lämpligt, möjligt och tillåtet att bygga det på tomten. En viktig fråga är till exempel var och hur på tomten huset ska placeras.

Tomten ger er alltså många förutsättningar för huset. Förlita er därför inte enbart på ritningar, utan att ta med hela familjen och besöka platsen så mycket ni kan för att känna vilket hus som passar att bygga.

Det är något helt annat att vara på plats och se hur solen vandrar över dagen, hur mycket skugga som träd eller grannhus ger, om det finns växter som ska bevaras, om tomten lutar, var bästa utsikten finns eller hur vinden kommer åt. Och det är inte bara själva tomten som ni kan behöva lära känna, utan också hela området. Hur ser grannhusen ut, hur är de placerade på sina tomter och vilken känsla finns på platsen?

Till det kommer förstås planbestämmelser som bland annat reglerar hur stort och högt man får bygga. Samtidigt är det en mysig utflykt för familjen som bidrar till att alla känner sig delaktiga i projektet.

App som hjälp att visualisera

Som en hjälp att hitta en exteriör stil på huset som passar tomten har Trivselhus utvecklat en app för iPhone eller iPad. Med hjälp av den kan man enkelt se olika hus ur Trivselhus katalog i 3D-utförande, och på det sättet få en bra uppfattning om de passar på tomten. En verklighetstrogen visualisering av hur huset kommer att se ut på platsen.

Kom ihåg: att det är viktigare att fundera på olika planlösningar för att hitta den som passar familjen bäst. Stilen kan vi alltid fixa till så att den känns rätt. Vi hjälper alltid till så att tomt, interiör och exteriör kompletterar varandra till en helhet – till ett hem.