Södra-koncernen

Sedan 1 oktober 2009 ingår Trivselhus i skogskoncernen Södra.

Skogskoncernen Södra är en av världens ledande tillverkare av pappersmassa och en stor aktör när det gäller virkesråvara, trävaror och bioenergi. Södra har tre affärsområde: Södra Skog, Södra Cell och Södra Wood. Verksamheten utgår från den växande skogen och från Södras medlemmar, 50 000 skogsägare. Medlemmarnas virke blir råvara för Södras industrier. Koncernen hr 3 500 anställda som arbetar med alltifrån skogsskötsel och miljövård till produktion, produktutveckling, ekonomi och försäljning. Södras mål är att skapa värde ur skogen.   

Till Södras hemsida